Lista: Så arbetar RFSU med livsviktiga frågor

RFSU – sexualupplysning, opinionsbildning och en vision om en värld där alla är fria att bestämma över sin egen kropp. RFSU är en unik organisation som vågar lyfta kontroversiella frågor – bli månadsgivare eller skänk en gåva idag och bidra till visionen.

Tycker du att sexuella och reproduktiva rättigheter är viktiga? Klicka här för att bli månadsgivare eller för att skänka en gåva.

I det tidiga 1900-talets Sverige var abort brottsligt, sexualupplysning förbjuden och kvinnor levde i skräck för att bli gravida. Utan vetskap om hur man kunde skyddar sig mot graviditet stod valet ofta mellan att göra en osäker abort eller föda ett barn som man kanske inte hade råd att ta hand om. I den här verkligheten bildades RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning, 1933. Förbundet drev frågor kring rätten till preventivmedel, fri abort, sexualundervisning i skolan och avkriminalisering av homosexualitet.

Idag, 88 år efter dess bildande, är RFSU fortfarande starka och drivande i frågor om sexuell och reproduktiv hälsa. I en värld där aborträtten hotas i länder som Polen och USA och i ett Sverige där vi ser brister i förlossningsvården och där mens fortfarande är ett tabubelagt ämne är behovet av RFSU fortfarande stort.

 • Partipolitiskt och religiöst obunden
  RFSU är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation. Deras vision är en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet.
 • Opinionsbildande
  För RFSU är sexualiteten politisk och en fråga om folkhälsa och välfärd. RFSU är med och påverkar sexualpolitiken i Sverige på många olika sätt – visionen är att förbättra människors hälsa, välbefinnande och lust genom hela livet. De gör detta bland annat genom att träffa politiker, arrangera konferenser, och delta i paneler och debatter.
 • Upplysande
  RFSU har som mål att vara en modern sexualupplysare i hela landet, med en mångfald av metoder på olika typer av arenor. RFSU arbetar därför bland annat med att ta fram material som kan användas av skolor och pedagoger och utbildar informatörer. Informatörerna kan bokas av till exempel skolor, fritidsgårdar och hvb-hem.
 • Internationellt arbete
  En stor del av RFSU:s arbete är internationellt. På många håll i världen saknar människor frihet att bestämma över sin egen sexualitet, med vem eller vilka man har sex och om och när man vill föda barn. RFSU vill ändra på detta och arbetar därför med att stödja organisationer som arbetar med sexuella och reproduktiva rättigheter i länder där de uppfattas som kontroversiella. Sverige är ett av få länder där sexuella och reproduktiva rättigheter inte är omtvistade. På så sätt har RFSU en unik möjlighet att kunna arbeta med de här frågorna både nationellt och internationellt.
 • RFSU-kliniken
  RFSU driver också Sveriges näst största mottagning för sexuell hälsa – och möter där årligen cirka 15 000 patienter. Vid RFSU-kliniken arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykoterapeuter och läkare. RFSU-kliniken ska utgöra modell för en jämlik och individanpassad vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, oberoende av sexuell läggning, sexuell praktik, ålder, könsidentitet, etnicitet eller funktionsvariation.

Tycker du att sexuella och reproduktiva rättigheter är viktiga? Klicka här för att bli månadsgivare eller för att skänka en gåva.

För att fortsätta bedriva sitt viktiga arbete tar RFSU emot donationer från privatpersoner. Månadsgivarna är en viktig förutsättning för att RFSU ska kunna bedriva sitt arbete och fortsätta hålla sig obundna.

Nästa artikel