Därför är kvinnohälsa en fråga om mänskliga rättigheter

Många kvinnor riskerar livet genom otrygga förlossningar och osäkra aborter. Varannan minut dör en kvinna på grund av komplikationer vid förlossning eller graviditet – ändå prioriteras inte kvinnors hälsa. Det måste ändras. Skänk en engångsgåva till RFSU och höj din röst för kvinnors rätt att överleva sin graviditet.

De vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i låg- och medelinkomstländer är bristande sexuell och reproduktiv hälsa. Många kvinnor dör av vanliga komplikationer vid förlossning så som blodförlust, blodförgiftning och havandeskapsförgiftning eller till följd av osäkra aborter.

Att kvinnor fortfarande dör av vanliga förlossningskomplikationer beror på att kvinnors hälsa nedprioriteras och på att kvinnor inte ges lika stor möjlighet att bestämma över sin kropp som män. Det drabbar inte bara kvinnor negativt utan i förlängningen drabbar det även hela samhället.

Hjälp RFSU att påverka världen i rätt riktning. Swisha 50 kronor i dag. Klicka här.

Det är inte bara i andra länder som kvinnohälsan nedprioriteras. Även här i Sverige finns det brister. Från den svenska förlossningsvården rapporteras det ofta om platsbrist, barnmorskebrist, nedlagda BB-avdelningar och bristfällig eftervård.

Tillgång till vård är en mänsklig rättighet och kvinnors hälsa måste prioriteras. Tillsammans kan vi hjälpa till att göra kvinnohälsa till en prioriterad fråga nationellt såväl som internationellt.

RFSU arbetar med frågor kring sexuella och reproduktiva rättigheter, för aborträtten och mot mödradödlighet. Genom att stödja organisationer runt om i världen både kunskapsmässigt och ekonomiskt samt påverka politiker i Sverige och internationellt bidrar de till en positiv utveckling.

internationella arbete
En stor del av RFSU:s arbete är internationellt. På många håll i världen saknar människor frihet att bestämma över sin egen sexualitet, med vem eller vilka man har sex och om och när man vill föda barn. RFSU vill ändra på detta och arbetar därför med att stödja organisationer som arbetar med sexuella och reproduktiva rättigheter i länder där de uppfattas som kontroversiella.

Tack vare eldsjälar och organisationer runt om i världen har stora förändringar gjorts. RFSU:s samarbetspartners i Kenya firade en viktig seger i högsta domstolen som gjorde att riktlinjer för säker och laglig abort återinfördes i landet, i flera länder i Latinamerika och Karibien har aborträtten stärkts och i Mexiko har en avkriminalisering av abort innan graviditetsvecka 12 genomförts.

Nästa artikel