Scouten Ylva: ”Jätteviktigt att det finns trygga vuxna att prata med”

Foto: Privat och Emil Malmborg

En trygg plats som funnits med genom hela livet. Så beskriver 18-åriga Ylva Lindgren sin tid i Scouterna. Och att kunna erbjuda just det, en trygg fritid, är en av Scouternas viktigaste uppgifter, särskilt i en tid då allt fler unga lider av psykisk ohälsa.

Scouterna jobbar både förebyggande och aktivt med att stärka den psykiska hälsan bland barn och unga och just i år har de extra stort fokus på frågan. Scouten Ylva Lindgren är delaktig i arbetet genom sin roll som Listening Ears-funktionär.

Ylva har lång erfarenhet av Scouterna. Hon fick följa med sina föräldrar på sitt första scoutläger när hon bara var 6 månader gammal och när hon var 6 år blev hon officiellt scout.

I Scouterna har Ylva hittat en gemenskap och samhörighet.

– Scouterna har varit som ett skyddsnät. Om jag varit ledsen eller haft något problem så har jag alltid kunnat vända mig till Scouterna, säger Ylva.

Under åren har hon haft många olika roller inom Scouterna. Den senaste som Listening Ears-funktionär på scoutlägret Jamboree 2022, där över 11 000 scouter samlades under en veckas tid i slutet av sommaren för äventyr, lek och diskussioner kring demokrati, fred, psykisk hälsa och klimat.

I Listening Ears ingår ett gäng utbildade vuxna som både deltagare och ledare kan komma till för att samtala om vad som helst. Det är en förlängning av metoden Trygga möten som används inom scoutverksamheten och som syftar till att barn ska vara trygga på sin fritid.

– På lägret fanns ett tält dit man kunde komma för att prata, men vi gick också runt på området för att svara på frågor och prata med deltagarna, berättar Ylva.

Tältet besöktes av både deltagare och scoutledare och diskussionsämnena var många.

– Det kunde vara allt från hemlängtan och kompisbråk till ätstörningar och att känna sig utanför. Vi fokuserade på att låta personer berätta om sina funderingar, snarare än att komma med ett konkret svar. Mycket kan lösas genom att bara få prata med en utomstående person, säger Ylva.

Alla funktionärer hade gått en utbildning innan lägret och då fått lära sig om hur man håller samtal, hur man stöttar och hur man kan agera i specifika situationer.

Med tanke på att den psykiska ohälsan bland unga ökar, så gör Scouterna allt i sin makt för att skapa förändring. Samtalen i tältet var ett tydligt bevis på att Listening Ears behövs.

– Jag känner att jag gjorde en betydelsefull insats under lägret och att jag faktiskt gjorde skillnad. Det är jätteviktigt att det finns trygga vuxna som barnen kan prata med, säger Ylva.

Ylva kommer fortsätta med sitt viktiga arbete och ställa upp som Listening Ears-funktionär under fler läger. Hon, precis som tusentals andra vuxna inom Scouterna, arbetar ständigt för att skapa en trygg miljö för barn och unga.

– Listening Ears är bara en liten del av allt det arbete som Scouterna gör för barn och ungas psykiska hälsa. Tusentals ledare kämpar varje dag för ungas välbefinnande, säger Ylva.

Vill du hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa? Ge en gåva till Scouterna – och bidra till att fler barn och unga får tillgång till en trygg och meningsfull fritid.

Källor:
• Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Om Listening Ears

  • En av Scouternas viktiga grundprinciper är att alla barn har rätt till en trygg fritid, särskilt i en tid då många unga lider av psykisk ohälsa. Genom scouters delaktighet vill Scouterna öka kunskapen och ta fram verktyg för att fånga upp, stärka och stötta unga. Därför fanns Listening Ears på lägret Jamboree22 i form av utbildade vuxna för deltagarna att samtala med om vad som helst. Dessa funktionärer stöttade även scoutledare i att samtala om scouting och ledarskap kopplat till Trygga möten (Trygga möten är Scouternas trygghetsutbildning som lanserades 2006, som är obligatorisk för alla scoutledare och funktionärer på läger som är i närkontakt med barn och unga.)
  • Under lägret hade Scouterna 8 Listening Ears-funktionärer som tillsammans genomförde 892 samtal.

Nästa artikel