Det här gör Scouterna för att stärka ungas psykiska hälsa

Foto: Eva Edsjö

Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige ökar. Samtidigt visar rapporter att många barn och unga inte har någon vuxen att prata om känslor med.
I år har Scouterna ett extra fokus på just detta ­– att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

190 000 barn och unga mår psykiskt dåligt. Två av tio unga har ingen vuxen att prata om känslor med och nästan hälften uppger att de ofta skäms när de mår dåligt. Så ska det inte behöva vara.

Nu gör Scouterna en storsatsning på att stärka ungas psykiska hälsa. Genom att öka kunskapen om psykisk hälsa hos både ledare och scouter och skapa trygga miljöer i scoutverksamheten kan barn och unga växa och utvecklas. Desto tidigare man kan fånga upp unga personer som mår dåligt, desto mindre är risken att de utvecklar allvarlig psykisk ohälsa senare i livet.

Scouterna arbetar varje dag för att ge barn från alla delar av samhället en meningsfull fritid och jobbar aktivt med att stärka unga människor i att må bra och tro på sig själva. Här är några exempel på det viktiga arbete som Scouterna gör:

Utbilda ledare

Ideella ledare ges möjlighet till kompetensutveckling och får verktyg för att upptäcka om en scout mår dåligt. De utbildas i att samtala med barn och unga om känslor och mående, så att fler ska få tillgång till trygga vuxna som lyssnar.

Öka kunskapen hos unga

Barn och unga i verksamheten lär sig hantera sina känslor och sitt mående på ett konstruktivt sätt. Scouterna arbetar med att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och skapar möjligheter till samtal kring mående. När unga får möjlighet att prata om sina känslor utvecklas deras förmåga att hantera vardagliga problem som kan skapa oro och stress, vilket i förlängningen kan motverka psykisk ohälsa.

Trygga möten

Trygga möten är en metod som används inom scoutverksamheten och är även en utbildning som är obligatorisk för alla scoutledare. Metoden syftar till att barn ska vara trygga på sin fritid och att all verksamhet i Scouterna ska vara säker och fri från övergrepp och kränkningar. Dessutom ska ledare få stöd i att agera om något händer.

De insatser som Scouterna gör är viktiga och behövs – och de ger resultat.

Internationella studier visar att scouting gör skillnad för barns och ungas personliga utveckling och har bestående stärkande effekter på både psykisk och fysisk hälsa upp i vuxen ålder. Det är en del av Scouteffekten.

Nu kan du hjälpa till i kampen mot psykisk ohälsa! Ge en gåva till Scouterna redan idag – och bidra till att fler barn och unga får tillgång till en trygg och meningsfull fritid. Som tack får du ett gåvokort med tygmärket Scouternas Stödstrumpa 2023.

Vill du veta mer om Scouternas projekt för stärkt psykisk hälsa? Läs mer här.

Källor:
• Mind: Hur har du det – en rapport om ungas psykiska mående (2021)
• Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
• Measuring Scouting’s Impact on the Development of Young People, World Organization of the Scout Movement, 2018: Impact Results Summary Report 2018_EN_WEB.pdf (scout.org)
Be(ing) prepared: Guide and Scout participation, childhood social position and mental health at age 50—a prospective birth cohort study | Journal of Epidemiology & Community Health (bmj.com)

Om Scouterna

  • I Sverige finns drygt 75 000 scouter och cirka 1 000 scoutkårer.
  • Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans, växa som människor och göra världen bättre.
  • Scouterna har 90-konto, och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Nästa artikel