Fem anledningar att stötta Scouterna

Foto: Emil Malmborg

Hos Scouterna får barn och unga vara ute i naturen, lära sig knyta knopar och göra upp eld. Men scouting handlar om mycket mer än så. Barn som är med i Scouterna får ökat självförtroende, stärkt psykisk hälsa och bättre förutsättningar i framtiden. Här listar vi några riktigt bra grejer som Scouterna bidrar till!

1. Stärkt psykisk hälsa idag
190 000 barn och unga i Sverige mår psykiskt dåligt. Hos Scouterna kan barn få en trygg plats med gemenskap, samhörighet och trygga vuxna som lyssnar. Scouterna är bra på att stärka unga människor i att tro på sig själva. Nu gör de dessutom en särskild satsning på att stärka ungas psykiska hälsa genom att öka kunskapen om psykisk hälsa hos både ledare och unga.

2. Bättre psykisk hälsa i framtiden
Internationella studier visar att scouting gör skillnad för barns och ungas personliga utveckling och har bestående stärkande effekter på både psykisk och fysisk hälsa upp i vuxen ålder. Barn som varit scouter löper faktiskt lägre risk att utveckla ångest och andra psykiska besvär när de når medelåldern.

3. Utbildar ledare
Ideella ledare får kunskap, inspiration, kompetensutveckling och verktyg för att ge unga möjlighet att utvecklas och växa som individer. Scouterna utbildar exempelvis ledare i att samtala med barn och unga om känslor och mående så att de kan fånga upp och stötta barn och unga i att tro på sig själva.

4. Motverkar utanförskap
I Scouterna är alla välkomna. Scouterna arbetar för att ge barn från alla delar av samhället en meningsfull fritid. Genom att samarbeta med kommuner och skolor når de även ut till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap eller som kanske har begränsade möjligheter till fritidsaktiviteter.

5. Alla barn har rätt att må bra
Årets insamlingskampanj Stödstrumpan 2023 är en kraftsamling för att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. Med ditt stöd kan Scouterna ge fler barn och unga chansen att må bra. Ge en gåva till Scouternas Stödstrumpa – som tack får du ett gåvokort med tygmärket Scouternas Stödstrumpa 2023.

Inget barn ska behöva må dåligt. Ge en gåva redan idag för att stötta Scouterna och deras viktiga arbete!

Källor:
• Mind: Hur har du det – en rapport om ungas psykiska mående (2021)
• Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
• Measuring Scouting’s Impact on the Development of Young People, World Organization of the Scout Movement, 2018: Impact Results Summary Report 2018_EN_WEB.pdf (scout.org)
• Be(ing) prepared: Guide and Scout participation, childhood social position and mental health at age 50—a prospective birth cohort study | Journal of Epidemiology & Community Health (bmj.com)

Om Scouterna

  • I Sverige finns drygt 75 000 scouter och cirka 1 000 scoutkårer.
  • Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans, växa som människor och göra världen bättre.
  • Scouterna har 90-konto, och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Nästa artikel