Psykisk ohälsa bland unga ökar – så kan du göra skillnad

Foto: Eva Edsjö

Inget barn ska behöva må dåligt, ändå lider 190 000 barn och unga i Sverige av psykisk ohälsa.
Nu vill Scouterna se en förändring – och du kan hjälpa till.

Oro, nedstämdhet, ångest och självmordstankar. Det är känslor som många unga tampas med varje dag och rapporter visar att allt fler barn och unga i Sverige mår psykiskt dåligt.

Varannan ung har någon gång haft en kompis som pratat med dem om att de inte längre vill leva. Tre av fem vet inte hur de ska hjälpa sig själva när de är oroliga eller nedstämda. Två av tio har ingen vuxen att prata om känslor med. Statistiken talar sitt tydliga språk – den här utvecklingen måste stoppas.

Att drabbas av psykisk ohälsa i unga år ökar risken för långvariga negativa konsekvenser, som till exempel hemmasittande, socialt utanförskap, framtida ohälsa och missbruk. Men forskning visar att unga som får kunskap om psykisk hälsa mår bättre och löper mindre risk att utveckla psykisk ohälsa i framtiden.

Scouterna satsar nu stort på att stärka ungas psykiska hälsa. Många kanske förknippar Scouterna med att lära sig göra upp en eld eller hur man göra olika slags knopar, men verksamheten handlar om så mycket mer än så. Genom Scouterna får barn och unga en meningsfull fritidsaktivitet där de får vara sig själva och uppleva både trygghet och gemenskap.

Scouterna utbildar och ökar kunskapen om psykisk ohälsa hos sina ledare, så att de kan samtala med barn och unga om mående, hjälpa barn och unga att hantera sina känslor och även uppmärksamma de som mår dåligt. I Scouternas verksamhet finns trygga vuxna som lyssnar – en tillgång som många barn inte annars har i sitt liv.

För att Scouterna ska kunna fortsätta med sitt livsviktiga arbete behövs bidrag. Årets insamling Stödstrumpan 2023 är en kraftsamling för att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Genom att skänka en gåva bidrar du till att fler barn och unga från alla delar av samhället får tillgång till en meningsfull fritid där de kan utvecklas och växa som människor. Med ditt stöd kan Scouterna öka kunskapen om psykisk hälsa och ge ledare verktyg för att fånga upp, stärka och stötta barn och unga i att tro på sig själva.

Ge en gåva till Scouternas Stödstrumpa – som tack får du ett gåvokort med tygmärket Scouternas Stödstrumpa 2023.

Källor:
• Mind: Hur har du det – en rapport om ungas psykiska mående (2021)
• Folkhälsomyndigheten: Elever som lär sig om psykisk hälsa mår bättre (2020)
• Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Om Scouterna

  • I Sverige finns drygt 75 000 scouter och cirka 1 000 scoutkårer.
  • Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans, växa som människor och göra världen bättre.
  • Scouterna har 90-konto, och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Nästa artikel