Så vill Scouterna öka barn och ungas psykiska hälsa

Ensamhet, utsatthet, mobbning, ångest. Psykisk ohälsa kan bero på många saker, men en sak som är säker är att allt fler barn och unga mår dåligt. Den här negativa trenden vill Scouterna sätta stopp för. Genom att ge en gåva kan även du vara med och göra skillnad.

Vi på Scouterna jobbar både förebyggande och aktivt med att stärka den psykiska hälsan, säger Ingrid Häggblom som är projektledare och samordnare för en del av Scouternas verksamhet som kallas för ”Trygga möten”. Det är Scouternas arbete för att skapa en trygg verksamhet för barn och unga, fri från övergrepp och kränkningar i alla former.

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat sedan 1980-talet, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Scouterna har i många år jobbat för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

– Alla ledare lyssnar och stöttar, men dom får också mycket utbildning för att kunna bemöta barn och unga som har det svårt, fortsätter Ingrid.

Med utbildningen Trygga möten får ledare lära sig om övergrepp och kränkningar och hur de kan förebyggas, hur de bemöter barn i verksamheten som inte mår bra och hur man ska agera om man misstänker att ett barn far illa. Ingrid berättar vidare:

– Men Scouterna har också utbildningar för anpassat ledarskap där man får kunskap om hur man bättre kan bemöta barn med ADHD eller autism.

Till Scouterna är alla välkomna. Här finns en värdegrund med nolltolerans mot mobbning och alla har möjlighet att göra sin röst hörd. Man jobbar i små grupper, som kallas patruller, där man tidigt får lära sig att ta ansvar och utöva demokrati.

Man utser exempelvis en patrulledare och röstar fram vad man vill fokusera på och lära sig det kommande året i sin lilla patrull. Varje möte avslutas dessutom med reflektion där scouterna får reflektera kring vad de lärt sig.

Här gör man inte bara en sak, och man tävlar inte på samma sätt som i många sporter. Är det något moment man inte gillar finns det alltid något annat man tycker bättre om, Scouterna passar verkligen alla, säger Ingrid.

Nu tar Scouterna dessutom ytterligare krafttag för att stärka den psykiska hälsan bland unga. De kommande åren kommer Ingrid och hennes kollegor lyfta detta ämne allt mer. Bland annat kommer de ta fram fler utbildningar, material om känslor och mående som ledare kan använda på sina möten och ha diskussioner kring existentiella frågor.

– Vi vill ta bort stigmat kring psykisk ohälsa och jobba mer förebyggande, fortsätter Ingrid. Men vi vill också att barnen ska förstå att det är okej att må dåligt ibland.

Scouternas inkluderande och reflekterande arbetssätt har redan en rad positiva effekter. Även om den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren så visar en brittisk studie att före detta scouter mår bättre psykiskt.

– Förutom aktivt arbete för stärkt psykisk hälsa gör vi ju andra saker som man i förlängningen mår bra av. Som scout träffar man mycket människor, aktiverar sig, får ett sammanhang och lär sig reflektera.

Fakta:
National child Development study 1958-, publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health 2016.

Om Scouterna

  • I Sverige finns drygt 75 000 scouter och cirka 1 000 scoutkårer.
  • Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans, växa som människor och göra världen bättre.
  • Scouterna har 90-konto, och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Nästa artikel