Så arbetar Scouterna i utsatta områden

Att natur och frisk luft har många positiva effekter har väl de flesta koll på. Alla barn och unga borde få tillgång till friluftsliv, men i många socioekonomiskt utsatta områden finns inte de möjligheterna. Därför finns Scouterna på plats i dessa områden för att göra scouting och friluftsliv mer tillgängligt för fler – och du kan vara med och hjälpa.

Drygt en halv miljon människor i Sverige bor idag i socioekonomiskt utsatta områden. Av dessa är 135 000 barn och unga mellan 7 och 24 år. De som bor här riskerar att hamna i utanförskap och möjligheterna till meningsfulla fritidsaktiviteter är begränsade. Hur minskar man riskerna för utanförskap för dessa barn?

Det är en fråga som Scouterna brinner för. Arbetet för att minska utanförskap och för att alla barn och unga ska få utvecklas till sin fulla potential pågår ständigt. Förutom att man i Scouterna får betydelsefull kunskap om natur och friluftsliv, så är det även en plats med trygga vuxna och goda förebilder.

Scouterna arbetar för att minska utanförskapet för tusentals barn och vill nå nya grupper av barn och unga. Genom att ge ett bidrag hjälper du till i det arbetet. Flertalet projekt har redan startat – och många fler är på gång. Här är några exempel på det viktiga arbete som Scouterna gör:

Samarbete med kommuner och skolor
Tillsammans med kommuner, skolor, fritidsklubbar och ungdomsgårdar startar Scouterna upp verksamheter på till exempel elevens val, friluftsdagar och skollov. I Husby har denna satsning pågått i snart tre år och nu är planen att konceptet på sikt ska spridas över hela landet. Projektet, som kallas ”Äg din natur”, har uppskattats av eleverna och utvärderingar visar att de som deltagit känner sig tryggare i naturen, har fått bättre självförtroende och blivit bättre på att samarbeta.

Ska finnas överallt
Scouterna finns i hela landet, men det finns några vita fläckar på kartan som är utan verksamhet, bland annat i utsatta områden. Scouterna vill därför tillsammans med kommuner och lokala och/eller etniska föreningar i dessa områden starta upp scoutverksamhet.

Scouternas jamboree
Sommaren 2022 genomför Scouterna ett stort nationellt läger i Kristianstad med scouter från hela Sverige. Under sommarens läger kommer barn och unga från utsatta områden och asylboenden bjudas in för att besöka lägret över en dag eller ett dygn och delta i lägerverksamheten.

För att få fler barn och unga att upptäcka Scouterna måste verksamheten finnas där barnen redan är, till exempel skolan, fritids och ungdomsgården. Scouterna har redan startat flera lyckade projekt – och en viktig framgångsfaktor är att verksamheten i utsatta områden är kostnadsfri. För att sprida scouting till fler områden och starta upp verksamheter på fler ställen, behövs därför gåvor och bidrag.

Hjälp till i kampen mot utanförskap! Ge en gåva på minst 100 kr till Scouternas Stödstrumpa – och bidra till att fler barn och unga får tillgång till en trygg och meningsfull fritid. Som tack får du ett gåvokort med tygmärket Scouternas Stödstrumpa 2023, som du kan behålla själv eller ge bort till någon.

Fakta: Fakta för förändring – en rapport om Sveriges 61 utsatta områden, Global Village (2021)

Om Scouterna

  • I Sverige finns drygt 75 000 scouter och cirka 1 000 scoutkårer.
  • Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans, växa som människor och göra världen bättre.
  • Scouterna har 90-konto, och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Nästa artikel