Minska barn och ungas utanförskap – ge en gåva till Scouterna

135 000 barn och unga bor idag i socioekonomiskt utsatta områden. De som bor här riskerar att hamna i utanförskap och i värsta fall kriminalitet. Genom Scouternas insamling Stödstrumpan kan du bidra till att barn och unga får en trygg och meningsfull fritid – oavsett var de växer upp.

Att som barn få uppleva naturen, vara del av en gemenskap och ha trygga vuxna omkring sig borde vara en självklarhet. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Många som lever i socioekonomiskt utsatta områden är generellt mindre ute i naturen än andra och de kämpar även med andra utmaningar, såsom ökad psykisk ohälsa.

Det är här Scouterna kliver in i bilden. I Scouterna får barn och unga en trygg och meningsfull fritid – och undersökningar visar att det är just barn från mer utsatta områden som vinner allra mest på scouting.

Scouterna handlar inte bara om att lära sig göra upp en eld eller hur man gör olika slags knopar, även kunskap kring demokrati och ledarskap är något som barn och unga får med sig från verksamheten. Från ung ålder lär man sig att leda sig själv och andra, planera och ta ansvar. Scouterna skapar aktiva och engagerade samhällsmedborgare.

Scouterna finns i hela landet men vill nå ännu fler barn och unga, till exempel genom att samarbeta med kommuner, skolor och föreningar för att starta upp scoutverksamheter på platser där barn och unga redan befinner sig.

En viktig del i arbetet är att verksamheten ska vara kostnadsfri, så att så många som möjligt ska kunna delta. När du ger en gåva bidrar du till att förebygga ensamhet och utanförskap bland barn och unga i Sverige.

Ett exempel på ett projekt är ”Äg din natur”, där Scouterna tillsammans med en skola i Husby har erbjudit scouting på elevens val och på friluftsdagar. Intresset för scouting har varit stort i skolan och har uppskattats av både elever och vårdnadshavare. Utvärderingar visar att eleverna som deltagit känner sig tryggare i naturen, har fått bättre självförtroende och blivit bättre på att samarbeta.

Enligt Barnkonventionen har alla barn samma rättigheter, till exempel när det handlar om utbildning, hälsa och levnadsvillkor. Dessvärre visar studier på att ojämlikheten bland barn i stället ökar i flera områden i landet.

Nu startar Scouternas insamling Stödstrumpan. Genom att ge en gåva på minst 100 kr ser du till att göra friluftslivet mer tillgängligt för barn och unga och samtidigt ge dem chansen att utvecklas som människor. Som tack får du ett gåvokort med tygmärket Scouternas Stödstrumpa 2023, som du kan behålla själv eller ge bort till någon.

Fakta: Fakta för förändring – en rapport om Sveriges 61 utsatta områden, Global Village (2021)

Om Scouterna

  • I Sverige finns drygt 75 000 scouter och cirka 1 000 scoutkårer.
  • Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans, växa som människor och göra världen bättre.
  • Scouterna har 90-konto, och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Nästa artikel