Det här är Scouterna: ”Så mycket mer än tälja pinnar och göra upp eld”

En åttaåring kan skriva en motion. En femtonåring kan vara ledare. Och precis alla är välkomna att vara med. Scouterna handlar mycket om skog, sjö och natur – men minst lika mycket om hur man blir en bra medmänniska, ledare och att utveckla sig själv.

Dom allra flesta är överens om att Scouterna gör nytta. Men få är insatta i vad de faktiskt gör. Tälja pinnar, lära sig göra upp en eld och lära sig olika slags knopar, är saker många kopplar till Scouterna. Men det är bara några få av alla saker de gör. Allt handlar om att man ska utvecklas som individ.

– Scouting är så mycket mer än att tälja pinnar och lära sig göra upp en eld, det är så utvecklande, säger 24-åriga Sebastian som varit scout sedan han var 8 år och idag är kårordförande i Stockholm.

Att beskriva ett vanligt scoutmöte är svårt – för de ser så olika ut. Självklart får man lära sig om natur, att göra upp en eld och hur man navigerar i skogen med karta och kompass eller på sjön med sjökort och GPS. Men scoutmöten kan också bestå av lekar, laga mat över öppen eld, hitta på uppfinningar – eller egentligen vad som helst som deltagarna själva vill prova på och lära sig.

För deltagarna får vara med och påverka det kommande årets aktiviteter och möten. Den lilla gruppen, patrullen, får dessutom utse en patrulledare och bestämma vilka patrullmedlemmar som ska ansvara för vilka moment.

Även de yngsta scouterna får vara med och bestämma och på sikt får de även ta allt mer ansvar i patrullen. Det viktiga är att allt sker på ett demokratiskt och rättvist sätt.

Jag tror att personer som går i Scouterna får en helt annan demokratisk grund än personer som inte gått får. Man får inte bara lära sig om demokrati, man får träna på det redan från tidig ålder, säger Sebastian.

Han fortsätter:

Hos oss kan en åttaåring skriva en motion och den måste tas på lika stort allvar under stämman som andra motioner, det är inte många andra ställen där så unga personer kan vara med och påverka så mycket. Men i Scouterna tas alla på lika stort allvar, säger han.

Redan i tidig ålder får man alltså lära sig att leda sig själv och andra, planera och ta ansvar. Kanske är det därför inte en slump att personer som varit med i Scouterna faktiskt blir mer framgångsrika senare i livet. Enligt en brittisk studie av nästan 10 000 medelålders personer, varav en fjärdedel var scouter som barn, framkommer en rad positiva effekter. Bland annat att före detta scouter har högre inkomst, längre utbildning, större samhällsengagemang och är mer benägna att se sig själva som ledare.

Scoutrörelsen är dessutom väldigt accepterande och inkluderande, här är alla välkomna. Ledarna har även gått utbildningar i anpassat ledarskap för att bättre kunna bemöta barn och unga med exempelvis ADHD och autism.

– Många av de barn som känner att de inte trivs i skolan trivs i Scouterna, säger Sebastian.

Tack vare Scouterna får barn en gemenskap och träffar personer med annan bakgrund än de själva. Men scouting är inte bara bra här och nu, det gör också skillnad på sikt. Enligt samma studie framkommer också att de som varit scouter som unga hade bättre psykisk hälsa senare i livet och löpte mindre risk att drabbas av ångest och depression.

Vill du vara med och ge fler barn möjlighet att vara med i Scouterna och stötta föreningarna så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete? Ge en gåva redan idag! Ditt stöd behövs mer än någonsin.

Fakta: National child Development study 1958-, publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health 2016.

Om Scouterna

  • I Sverige finns drygt 75 000 scouter och cirka 1 000 scoutkårer.
  • Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans, växa som människor och göra världen bättre.
  • Scouterna har 90-konto, och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Nästa artikel