Läkarmissionens storsatsning: Skola åt funktionsnedsatta barn – så hjälper du till

Publicerat: 2021-5-11

Masrote hölls inlåst i sitt hem, hennes föräldrar skämdes över henne. Funktionsnedsatta barn är en av de mest utsatta grupperna. Fördomar och diskriminering från samhället gör att de i U-länder ofta hålls gömda i hemmet, inte får gå i skolan och blir extra utsatta för våld och fattigdom.

Nu satsar Läkarmissionen på skola för funktionsnedsatta barn i Etiopien – så kan du vara med och göra skillnad.

11-åriga Robote, 12-åriga Kalkedan och 15-åriga Masrote har alla fått nytt hopp om framtiden tack vare Läkarmissionens satsning. Robote går i femte klass och hennes favoritämne är matematik. Innan hon kom till Läkarmissionens center ville hon aldrig leka med andra barn, men nu har hon fått massor av kompisar och trivs i skolan.

Kalkedan har en svår funktionsnedsättning, men trots det har hon blivit uppflyttad till andra klass. Hennes favoritämne är engelska.

Masrote hölls tidigare inlåst i hemmet för att inte bli slagen av de andra barnen i skolan. Men tack vare Läkarmissionen har även fördomar och diskriminering minskat och hon har börjat skolan igen.

– Förr skämdes jag för henne skull, nu är jag både lycklig och stolt över min dotter, säger Masrotes mamma.

Tack vare Läkarmissionens center har 15 grundskolor i staden Hawassa i Etiopien tagit emot barn med funktionsnedsättningar. De barn som behöver extra stöd får fortsätta sin skolgång på ett av stadens två center där man får mer individanpassad skolgång och terapi.

Vill du ge fler funktionsnedsatta barn möjlighet att gå i skolan? – Bli månadsgivare!

  1. Gå in på lakarmissionen.se
  2. Välj belopp och fyll i dina uppgifter
  3. Skicka in!

Som månadsgivare får du regelbundet Läkarmissionens tidning Svenska Journalen, där kan du se hur dina pengar kommer till nytta och vilka projekt som genomförs just nu. 

Om Läkarmissionen

• Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

• Läkarmissionens primära målgrupp är kvinnor och barn i utsatthet och de genomför internationellt utvecklingsarbete och katastrofhjälp i ett trettiotal länder.

• Läkarmissionen är en politiskt och religiöst obunden organisation, och de mänskliga rättigheterna ligger till grund för allt arbete.

Nästa artikel