Hjärtskärande siffran: 10 500 flickor könsstympas – varje dag

Publicerat: 2021-12-2

En kniv. Ett smutsigt rakblad. En sten. Nål och tråd. Det här är bara några av de verktyg som används för att könsstympa flickor runt om i världen. En smärtsam sedvänja som ofta orsakar svåra infektioner, livslångt lidande – och i värsta fall död.

Trots att könsstympning nu är olagligt i Kenya väljer många familjer att fortsätta med den gamla traditionen. I hemlighet könsstympar de sina döttrar och strax efteråt är flickorna redo att giftas bort.

Seline vägrade låta sig könsstympas. Men konsekvenserna blev hårda. Eftersom hennes föräldrar är döda har hon vuxit upp hos sin morbror.

– Jag isolerades från övriga familjen, under tre års tid åt jag alltid ensam och när jag slutade grundskolan så krävde de att jag flyttade. ”Du drar skam och olycka över oss”, sa de.

Men långt från alla lyckas undkomma sin könsstympning. Många flickor rymmer hemifrån för att slippa övergreppet. Och de som inte lyckas stå emot trycket könsstympas, vilket ofta resulterar i livslångt lidande.

Läkarmissionen finns på plats i bland annat Kenya för att utbilda och upplysa om konsekvenserna med könsstympning. Förutom fysiska skador som infektioner och smärta livet ut ökar även könsstympning risken för att flickor ska sluta skolan och giftas bort – trots att de bara är barn.  

Läkarmissionen utbildar flickor genom upplysning, hjälp att säga nej och skyddat boende. Men de pratar också med föräldrar och de som arbetar som omskärerskor om könsstympningens förödande konsekvenser.

Penina har könsstympat flickor i 12 år – men tack vare läkarmissionen har hon slutat. När hon fick höra om konsekvenserna var valet inte svårt. Nu har hon även bestämt att hennes yngsta döttrar inte kommer genomgå det smärtsamma övergreppet.

– De ska utbilda sig istället för att bli bortgifta tidigt som seden är för omskurna fickor, säger Penina.

Tack vare Läkarmissionens givare har en förändring börjat ske i Kenya. Men mer stöd behövs. Fortfarande utsätts över 10 500 flickor för könsstympning – varje dag. Genom att bli månadsgivare är du med och stöttar Läkarmissionens livsviktiga arbete på plats!

Om Läkarmissionen

• Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

• Läkarmissionens primära målgrupp är kvinnor och barn i utsatthet och de genomför internationellt utvecklingsarbete och katastrofhjälp i ett trettiotal länder.

• Läkarmissionen är en politiskt och religiöst obunden organisation, och de mänskliga rättigheterna ligger till grund för allt arbete.

Nästa artikel