Sex livsviktiga skäl att bli fadder hos SOS Barnbyar i dag

Vissa barn tvingas leva på gatan. Andra utsätts för människohandel. Det här måste få ett slut – nu! Genom att bli fadder hos SOS Barnbyar är du med och skapar förändring – på riktigt.

I dag lever över 220 miljoner barn i världen under extremt utsatta förhållanden på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, den grundläggande omsorgen av en förälder.

För att motverka detta finns SOS Barnbyar.

Här har vi listat sex livsviktiga skäl att stötta SOS Barnbyars arbete genom att bli fadder – redan i dag!

  • För att 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. 
  • För att uppskattningsvis 100 miljoner barn tvingas leva på gatan – vissa inte äldre än fem år.
  • För att drygt 310 00 barn dör av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet, varje år.
  • För att tiotusentals barn utnyttjas som barnsoldater.
  • För att 120 miljoner flickor världen över någon gång har utsatts för sexuellt våld. 
  • För att 258 miljoner barn i skolåldern inte får möjlighet att gå i skolan.

SOS Barnbyar finns i 137 länder och samarbetar med myndigheter, organisationer och beslutsfattare för att lokalisera och hjälpa barn som på olika sätt lever i utsatthet. 

För den som vill vara med och stötta deras arbete finns det flera sätt att bidra. Väljer du exempelvis att bli byfadder är du med och stöttar en hel barnby. Det kostar endast 250 kronor i månaden. 

Det är mindre än 9 kronor om dagen för att vara med och se till fler barn får möjlighet att leka, busa, gå i skolan – och vara barn.

Har du möjlighet att avvara det?

Det här är SOS Barnbyar
SOS Barnbyar är en internationell välgörenhetsorganisation som finns i 137 länder världen över. Deras syfte är att genom olika typer av insatser hjälpa barn som lever i utsatthet.

Organisationen har ett 90-konto vilket innebär att de regelbundet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Under 2020 samlade SOS Barnbyar in 350 miljoner kronor. 83,4% av pengarna gick direkt till att stötta barnen.

Nästa artikel