Så lever 220 miljoner barn världen över i extrem utsatthet

Vissa tvingas in i krig eller blir offer för trafficking. Andra tvingas leva på gatan eller drabbas av svåra sjukdomar till följd av vattenbrist. 

Det här är verkligheten för miljontals barn – barn som du kan vara med och hjälpa genom att bli fadder hos SOS Barnbyar!

220 miljoner – så många barn tvingas i dag att växa upp under extremt utsatta förhållanden på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, den grundläggande omsorgen av en förälder. Det är ett av tio barn.

Även om sanningen gör ont kan det vara bra att veta hur verkligheten många gånger ser ut för dessa barn. 

Här har vi listat några av de konsekvenser som ett liv i utsatthet får för barn världen över – varje dag.

100 miljoner barn tvingas leva på gatan

Att växa upp med tak över huvudet kan kännas som en självklarhet, men för många barn är det tyvärr långt ifrån verkligheten. Uppskattningsvis tvingas i dag runt 100 miljoner barn att leva på gatan ­– vissa av dessa inte äldre än fem år. 

Tvingas du växa upp på gatan lever du i ständig utsatthet och risken för att på olika sätt fara illa är stor.

Många av de barn som tvingas bo på gatan är sådana som av olika anledningar övergetts av sina föräldrar. SOS Barnbyar finns för att fånga upp dessa barn.

I barnbyarna får barnen växa upp i en trygg och kärleksfull miljö, på en plats att kalla hemma.

Var med och bidra till att fler barn får en framtid, du med. Registrera dig som fadder genom att klicka på länken nedan.

310 000 barn dör på grund av smutsigt vatten – varje år

Brist på rent vatten är ett stort problem runtom i världen – något som många gånger får förödande konsekvenser. 

Varje år dör så många som drygt 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Även de som överlever tvingas för resten av sina liv leva med svåra konsekvenser, då barn som tidigt lider av återkommande diarré utvecklas sämre mentalt, fysiskt och socialt. 

I barnbyarna är rent vatten en självklarhet – något som faktiskt också är en grundläggande mänsklig rättighet. 

Tiotusentals barn utnyttjas som barnsoldater

Exakt hur många så kallade barnsoldater det finns i världen finns ingen exakt siffra på, men det man vet är att det handlar om tiotusentals.

Det rör sig om barn som på olika sätt tvingas delta i konflikter, antingen genom att själva kriga, eller användas som mänskliga sköldar, men också genom att tvingas ta hand om hushåll eller laga mat till de stridande. 

Att behöva delta i krig som barn är extremt traumatiserande och innebär självklart också ren livsfara. Det är något inget barn ska behöva uppleva.

120 miljoner flickor har utnyttjats för sexuella övergrepp

Det är svårt att veta exakt hur många barn det rör sig om då mörkertalet är stort, men uppskattningsvis har drygt 120 miljoner av världens flickor under 20 år utnyttjats för sexuella övergrepp. Utöver det exploateras ytterligare miljontals barn genom prostitution och pornografi.

Barn som växer upp i redan utsatta förhållanden och som saknar, eller riskerar att förlora, förälders vårdnad löper extra stor risk att utsättas för övergrepp. Genom att vara med och stötta SOS Barnbyar och på så sätt påverka barnens framtid kan du vara en bidragande faktor till att detta inte behöver ske.

1,2 miljoner barn utsätts för människohandel 

Tillsammans med narkotika- och vapenhandel är handel med människor en av de största brottsliga verksamheterna i världen. Av alla de människor vars kroppar säljs mot deras vilja är uppskattningsvis 1,2 miljoner av dessa barn.

Det handlar om både flickor och pojkar som säljs, för att sedan utnyttjas sexuellt, som billig arbetskraft eller som soldater, exempelvis.

De bakomliggande orsakerna till att barnhandel förekommer är ofta fattigdom och maktlöshet och många gånger kommer barnen från utsatta förhållanden, kantade av våld och missbruk. För de barn som växer upp utan föräldrar är risken extra stor att hamna i en situation där de utsätts för människohandel. 

SOS Barnbyar finns för att inget barn ska tvingas växa upp under sådana förhållanden.

För den som vill vara med och stötta SOS Barnbyars arbete är det bara att klicka på länken nedan för att registrera sig som fadder. Du väljer själv om du vill bli fadder till en hel barnby, ett specifikt barn eller stötta familjer i utsatthet.

Det här är SOS Barnbyar
SOS Barnbyar är en internationell välgörenhetsorganisation som finns i 137 länder världen över. Deras syfte är att genom olika typer av insatser hjälpa barn som lever i utsatthet.

Organisationen har ett 90-konto vilket innebär att de regelbundet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Under 2020 samlade SOS Barnbyar in 350 miljoner kronor. 83,4% av pengarna gick direkt till att stötta barnen.

Nästa artikel