Så jobbar SOS Barnbyar för att barn inte ska skiljas från sina familjer

1 av 10 barn riskerar i dag att växa upp i extremt utsatta förhållanden.
För att motverka detta finns SOS Barnbyar. Med hjälp av förebyggande insatser ser organisationen till att fler barn får möjlighet att växa upp med sina familjer – något som borde vara en självklarhet.

Det finns många anledningar till varför familjer splittras. Fattigdom, krig och katastrofer är bara några exempel.

Oavsett bakomliggande orsak finns en gemensam nämnare: de som i slutändan drabbas värst är barnen.

För de barn som av olika anledningar tvingas skiljas från sina familjer finns SOS Barnbyar. 

Organisationen har totalt 570 barnbyar världen över, där ensamma barn får möjlighet att uppleva den trygga och kärleksfulla uppväxt som många av oss antagligen tog för givet.

I vissa fall behöver det dock inte gå så långt att barnen hamnar i barnbyarna, utan det går att förhindra att splittringen från deras biologiska familjer sker från första början.

Det är just detta som är syftet med SOS Barnbyars familjestärkande program. Programmet riktar sig till familjer som av olika anledningar lever i utsatthet och målet är att genom tidiga insatser och åtgärder förhindra att barnet förlorar sina föräldrars omvårdnad. 

Insatserna kan handla om allt från psykosocialt stöd och rådgivande samtal, till utbildningar och ekonomisk stöttning. 

En av de som fått hjälp genom SOS Barnbyars familjestärkande program är Oksana som bor i Kiev i Ukraina. 

När hennes man lämnade familjen klarade hon inte av att försörja sina barn, och det slutade med att myndigheterna omhändertog dem. 

Vändningen kom när hon fick hjälp av SOS Barnbyar och i dag har Oksana fått tillbaka vårdnaden om barnen och har även ett fast jobb.

– Jag trodde inte vi skulle klara det. Men efter att ha träffat en terapeut som hjälpt mig att tro på mig själv och även lärt känna andra kvinnor i liknande situationer känner jag mig inte längre ensam. Jag vet nu att det viktigaste för mig är att vara en bra förälder och att ge mina barn vad de behöver, säger hon.

Vill man vara med och stötta SOS Barnbyars arbete kan man registrera sig som fadder via länken nedan.

Det här är SOS Barnbyar
SOS Barnbyar är en internationell välgörenhetsorganisation som finns i 137 länder världen över. Deras syfte är att genom olika typer av insatser hjälpa barn som lever i utsatthet.

Organisationen har ett 90-konto vilket innebär att de regelbundet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Under 2020 samlade SOS Barnbyar in 350 miljoner kronor. 83,4% av pengarna gick direkt till att stötta barnen.

Nästa artikel