Lista: Därför behövs fler faddrar

Behovet av faddrar är konstant – och anledningarna till varför är många. Visste du exempelvis att 1 av 10 barn i dag riskerar att växa upp utan sin familj? 
Här har vi listat tre livsviktiga skäl till att bli fadder hos SOS Barnbyar redan i dag.

Inget barn ska växa upp i ensamhet

Idag riskerar så många som 1 av 10 barn att växa upp utan sin familj, övergivna och försummade eller tvingade att leva under svåra förhållanden, utan det stöd de behöver för att kunna förbereda sig inför den stora resa som kallas livet.

Så ska det inte behöva vara. 

SOS Barnbyar existerar för att fler barn ska få möjlighet att växa upp i en kärleksfull miljö, där de erbjuds den typen av trygga uppväxt som faktiskt är varje barns mänskliga rättighet.

Som fadder är du med och bidrar till arbetet i barnbyarna – en plats där barnen inte längre behöver vara ensamma utan får växa upp med vänner, syskon och familj, precis så som det ska vara.

Varje barn förtjänar att bli sitt starkaste jag

En del av att vara barn är att få drömma om framtiden och fantisera om vad man vill bli när man blir stor. Men för många barn finns inget utrymme att drömma. Enda fokus är att överleva.

Som barn kan du själv inte påverka din uppväxt, än mindre välja vilka förutsättningar du föds med. Däremot kan vi vuxna vara med och förändra. 

Varje barn förtjänar möjligheten att nå sin fulla potential i livet, och genom att bli fadder är du med och bidrar till just det.

Värna om kommande generationer 

När ett barn tvingas växa upp i ensamhet blir ofta effekterna livslånga. Många gånger skapar det också en ond cirkel som går i arv, generation efter generation.

Som fadder är du inte bara med och bidrar till att dagens barn får det bättre – du är även med och lägger grunden för kommande generationer. 

Statistik visar att hela 90% av de som tidigare varit med i SOS Barnbyars program även ger sina egna barn en trygg uppväxt – tack vare att de själva vuxit upp i en trygg miljö.

Vill du också vara med och förändra liv – i generationer framöver? Bli fadder i dag genom att klicka på länken nedan.

Det här är SOS Barnbyar
SOS Barnbyar är en internationell välgörenhetsorganisation som finns i 137 länder världen över. Deras syfte är att genom olika typer av insatser hjälpa barn som lever i utsatthet.

Organisationen har ett 90-konto vilket innebär att de regelbundet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Under 2020 samlade SOS Barnbyar in 350 miljoner kronor. 83,4% av pengarna gick direkt till att stötta barnen.

Nästa artikel