Smidig företagshälsa: Här är hälsoinvesteringen som lönar sig

En god företagshälsa vinner alla på. Med förebyggande insatser kan man som företag minska sjukskrivningarna hos sina anställda och skapa rätt förutsättningar för friskare och mer produktiva medarbetare.

Allt fler företag inser idag vikten av medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa. På många arbetsplatser tar man upp frågan om ergonomi och inför friskvårdsbidrag – men en viktig pusselbit som många missar är grundläggande företagshälsa.

Werlabs tjänster för företag bidrar med kunskap om hur företaget mår och hjälper till att upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos medarbetarna. Genom preventiv hälsovård minskar risken för akut sjukfrånvaro, personalomsättning och tappad lönsamhet. Werlabs tjänster har bidragit till att sjukskrivningarna hos vissa företag har gått ner från 13 till 5 procent.

Werlabs synliggör kortsiktiga och långsiktiga risker i organisationer – och deras tjänster har använts framgångsrikt av över 650 bolag runtom i Sverige, bland annat Gant, Discovery och Telenor.

När man som företag anlitar Werlabs får ni hjälp med allt från provtagning till resultat och åtgärder. Werlabs skapar en hälsoprofil utifrån en analys av de anställdas levnadsvanor, mentala hälsa och stress. Detta kompletteras sedan med blodprov för att utesluta fysiska orsaker till stressrelaterade symtom. Resultaten samlas anonymt i en övergripande rapport och presenteras alltid av en ansvarig Werlabs-läkare.

Med Werlabs företagshälsa får man som företag en smidig och säker process och en inblick i företagets och de anställdas välmående. Kontakta Werlabs idag för mer information om hur just ert företag kan få hjälp.

Nästa artikel