Förstå mer om din hälsa – med Werlabs hälsokontroller

Det är viktigt att hålla koll på sin kropp och sitt mående – men få personer gör regelbundna hälsokontroller. Det kan kännas krångligt och komplicerat men det behöver det inte alls vara. Med Werlabs tester får du snabbt bättre koll på din hälsa.

Att göra en hälsokontroll är viktigt av många anledningar. Livsstilssjukdomar kan till exempel förebyggas i tid och hälsokontrollerna ger en bra bild av hur din hälsostatus är i stunden. Genom vissa livsstilsförändringar kan du dessutom påverka din hälsa vilket gör att regelbundna hälsokontroller ger dig löpande information om du är på rätt väg.

Om du investerar i en hälsokontroll via Werlabs behöver du inte ta flera prover på en vårdcentral utan det räcker med endast ett blodprov på ett provtagningsställe som är anslutet till Werlabs. Regelbundenheten i testningen avgör du själv men för att få en kontinuerlig bild av hur din kropp mår bör du testa dig minst en gång om året.

Och det är enkelt att beställa ett blodprov. Du väljer först vilken typ av hälsokontroll som känns mest intressant. När du har gjort klart din beställning skickas en remiss automatiskt till provtagningsställen i Werlabs nätverk och remissen gäller i tre månader. Observera att vissa av dessa har tidsbokning medan andra har drop-in.

När testresultaten är klara, så analyseras dessa av Werlabs läkare som summerar och lämnar en lättförståelig och utförlig kommentar till dig.  I din journal går det sedan att djupdyka i dina testresultat.

Werlabs har flera olika hälsokontroller att välja mellan, bland annat dessa:

Hälsokontroll XL Plus

Denna kontroll är för dig som är aktivt intresserad av din hälsa och vill gå på djupet. Du får mer exakta värden inom vissa områden såsom hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, inflammation och blodstatus. Innehåller 43 hälsomarkörer.

Hälsokontroll XL

Här får du en bred allmän kunskap och en insikt i hur livsstilen på sikt påverkar hälsan. Innehåller 33 hälsomarkörer inom hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, inflammation och blodstatus.

Folkhälsopaketet

Denna hälsokontroll fokuserar på diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt sköldkörtelfunktion. Innehåller 20 hälsomarkörer inom hjärta & kärl, diabetes, blodstatus, lever och njure.

Nästa artikel