Lista: Fem anledningar till att resa mer

Nya perspektiv, främmande språk och möten med andra kulturer – att resa är inte bara roligt och lärorikt. Enligt forskningen är det bra för både karriären och din personliga utveckling!

Här är fem positiva effekter av att resa, enligt forskningen:

  1. Du får bättre karriärmöjligheter

Personer som har en förståelse för och engagerar sig i multikulturella frågor får bättre möjligheter till arbete, enligt en studie. Detta eftersom dessa personer erbjuds fler jobb. Det är dessutom troligt att sådan kompetens kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

  1. Du blir mer kreativ

En studie har också visat att personer som bor utomlands under en period blir mer kreativa. Detta har också varit tydligt historiskt. Många framstående konstnärer, författare och kreatörer har producerat sina mest framgångsrika verk under, eller i anslutning till, en period då de bodde utomlands.

  1. Du blir en bättre problemlösare

Fysisk distans till ett problem kan faktiskt vara positivt för att komma fram till en bra lösning. Enligt en studie som genomfördes vid universitetet i Indiana, USA, kom deltagarna med både fler och mer originella lösningar när de trodde att ett problem hade sitt ursprung i Grekland, jämfört med när trodde att uppgiften härstammade från samma delstat.

  1. Du blir bättre på att skaffa nya relationer

Universitetsstudenter som pluggar i ett annat land knyter fler nya kontakter än studenter som inte åker utomlands, enligt en studie. Studenterna som pluggade utomlands skaffade också fler internationella kontakter än de som stannade kvar i sitt hemland.

  1. Din personlighet utvecklas till det bättre

Att studera i ett annat land gör att du får ett mer öppet sinne, blir mer medkännande och får lättare att samarbeta. Samma studie visade också att personer som studerar utomlands blir mindre neurotiska än de som inte pluggar utomlands.

Nästa artikel