Vd:n om framtiden för VVS: ”Den ser mycket ljus ut”

VVS-branschen behöver mer och mer kvalificerad arbetskraft. För den som vill utbilda sig inom en bransch med riktigt goda framtidsutsikter är Lernia yrkeshögskolas utbildning ventilationsingenjör en riktigt bra väg att ta.

– Utbildningen är heltäckande och ger kunskaper för att snabbt komma in i jobbet, säger Magnus Eriksson, vd på Storfors plåt.

VVS-branschen stå inför en hel del tekniska förändringar. I takt med att kraven blir högre på låg energiförbrukning, och systemen blir allt mer komplexa, ställs också högre krav på dem som ska utföra arbetet. Kunskapskraven är betydligt högre än för några år sedan.

– Det är inte längre bara självdragande rör, utan det är komplexa system som kräver övervakning och mer tekniskt kunnande, säger Magnus Eriksson.

För att stå stark på arbetsmarknaden i framtiden kan det vara en bra idé för dem som jobbar inom branschen idag att vidareutbilda sig. För att klara de tekniska kraven framgent krävs vissa kunskaper, vilket man till exempel kan få via Lernias utbildning till ventilationsingenjör.

– Återväxten är inte så bra, så för oss är det jätteviktigt med utbildningar likt dessa, säger Magnus Eriksson.

Magnus Eriksson har jobbat inom VVS nästan hela sitt liv och sitter även med i en grupp där näringslivet och Lernia tillsammans kommer fram till utbildningens innehåll. Han menar att Lernias utbildning är mycket väl anpassad för marknadens krav i framtiden.

– Det kommer att krävas mer tekniskt kunnande och mer kunskap om energi-delen, vilket man får hos Lernia, säger han.

Den som vill gå en utbildning med väldigt stor chans till jobb, på en skola där nio av tio får jobb efter examen, kan klicka sig vidare till Lernia i länken här under. Ansökan är öppen och det går att söka till höstterminen redan idag.

Nästa artikel