Så kan du bidra till att minska svält och fattigdom – varje dag

Foto: Mohamed Abdihakim Ismail/ Act Alliance

Vill du vara med och skapa smarta lösningar på världens stora problem? Som månadsgivare till Diakonia kan du hjälpa de människor som har det allra svårast. Du väljer själv hur mycket du vill ge och även en liten summa kan göra skillnad mellan liv och död.

Diakonia är en välgörenhetsorganisation som kämpar för en rättvis värld där alla människor har chans till ett värdigt liv – oavsett vem man är och var man bor. En av de största orättvisorna är när familjer inte har mat för dagen och barn svälter. Därför går en viktig del av Diakonias arbete ut på att bekämpa fattigdom. 

Diakonia har sett att det mest hållbara sättet att lösa problemen är att ge makt till de som är drabbade. Därför samarbetar de med lokala organisationer och involverar befolkningen på de platser där de driver projekt.

I Pokot i Kenya har ett allt torrare klimat lett till akut matbrist. Diakonias arbete i området går ut på att hitta en långsiktig lösning och komma bort från beroendet av matbistånd. Invånarna får lära sig metoder för att odla trots klimatförändringen och Diakonia har även hjälpt till att bygga en damm för att det ska finnas vatten.

Fler månadsgivare behövs NU! Här kan du registrera dig – du väljer själv hur mycket du vill ge.

Bristen på vatten i bergsområdet Ica i södra Peru ledde till att barnen fick blodbrist, diarré och utslag. Tack vare ett projekt med stöd av Diakonia har byborna lärt sig att odla i cirkelbruk, vilket gjort dem självförsörjande och ger en mer allsidig och näringsrik kost åt barnen.

I Kongo-Kinshasa får kvinnor utbildning så att de blir mer skickliga inom jordbruk. Genom sin odling kan kvinnorna tjäna egna pengar, försörja sin familj på egen hand och helt och hållet bestämma över sig själva.

Även i Somalia ordnar Diakonia utbildning i entreprenörskap och ger stöd till kvinnor som startar företag. Projektet leder både till minskad fattigdom och till att kvinnor får mer makt och inflytande i hemmet och samhället.

Det här är bara ett fåtal av de projekt som bedrivs i de 25 länder där Diakonia arbetar. Som månadsgivare kan du stötta organisationens arbete och vara med och förändra världen – varenda dag, året om. Du betalar enkelt med en automatisk dragning från ditt bankkort och väljer själv hur mycket du vill ge. Varje krona gör skillnad och i många fall kan små insatser rädda liv. 

Även en liten summa kan göra skillnad mellan liv och död. Bli månadsgivare här!

Månadsgivare – tryggt och enkelt

  • Du registrerar dig enkelt som månadsgivare och väljer själv hur mycket du vill ge. Betalningen dras automatiskt från ditt bankkort varje månad.
  • Av din gåva går 91 % till programverksamhet och endast 9 % används till nödvändig administration och insamlingskostnader.
  • Dina pengar används alltid där Diakonia bedömer att behovet är som störst. 
  • Du kan ändra eller avsluta ditt givande när du vill.

    Bli månadsgivare här!

Nästa artikel