Här är vårdcentralen som har fokus på personliga relationer och närhet: ”Vi vill göra det enkelt och bra för våra patienter”

Ett personlig bemötande är något som många svenskar uppger att de saknar när de vänder sig till vården. Men på Centrumkliniken, mitt i centrala Uppsala, står personliga relationer och närhet i fokus.

Vill du byta vårdcentral? Här kan du välja Centrumkliniken.

På vårdcentralen Centrumkliniken är målet att ligga i framkant när det kommer till bemötandet av patienterna och verksamheten drivs med fokus på personliga relationer och närhet.
– För oss innebär det att vi ser våra patienter, tar oss tid att lyssna på dem och får dem att känna sig välkomna, säger verksamhetschefen Charlotte Z Möller.

Patienterna är till exempel alltid välkomna att höra av sig och berätta om sina besvär för en sjuksköterska. Sköterskan kan ge råd, göra en första bedömning och se till att man får en tid med den som kan ge rätt hjälp. Centrumkliniken har satsat på att samla så stor kompetens som möjligt under ett och samma tak, för att man som patient inte ska behöva skickas mellan olika mottagningar med olika besvär.

Om du vill välja Centrumkliniken som din vårdcentral kan du gör det här – det tar bara någon minut.

Förutom allmänläkare finns specialistsjuksköterskor inom astma, KOL, diabetes- och distriktssjukvård, sjukgymnaster/fysioterapeuter, dietist, kurator, psykologer och gynekologer på plats.
– Att vi har personal med kunskaper inom så många olika områden gör att vi får bättre kontinuitet och en bättre helhetssyn i vården. Vi strävar efter att hela tiden utveckla verksamheten och öka vår kompetensbredd. Det som driver oss är vår målsättning att göra det så enkelt och bra som möjligt när man vänder sig till oss.

9000 personer har redan valt Centrumkliniken. Här kan du lista dig!

Charlotte Z Möller betonar också hur viktigt det är att alla patienter ska känna sig trygga med den vård och behandling de får.
– Det handlar oftast om att vi tar oss tid att förklara våra ordinationer och varför man ska följa dem. Vi måste vara klara och tydliga och se till att alla förstår.

Centrumkliniken ligger i fräscha lokaler bara ett stenkast från resecentrum i Uppsala och ingår i samma koncern som den digitala vårdtjänsten Doktor.se. Om du vill ha Centrumkliniken som din vårdcentral kan du enkelt lista dig här.

Nästa artikel