Första auktoriserade matchningsföretaget – i hela landet

Sammanlagt 80 leverantörer av jobbmatchning är godkända av Arbetsförmedlingen – men några av dessa sticker ut lite extra.
Ett av dem är Iris som har blivit det första auktoriserade matchningsföretaget på marknaden.
Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som visar att vi är en aktör som tar vårt samhällsansvar, säger Erik Gustafsson, affärsområdeschef på Iris Matchning.

Iris kan hjälpa dig ta nästa steg till utbildning eller arbete – läs mer här!

Som arbetssökande kan man hos Arbetsförmedlingen bli erbjuden extra stöd i sitt jobbletande via något av de 80 matchningsföretag som har blivit godkända av myndigheten.

Men vissa företag siktar högre än så. Detta gäller för Iris – matchningsföretaget som nu har blivit först i Sverige med att godkännas som auktoriserat matchningsföretag av branschorganisationen Utbildningsföretagen.

Med en historik som sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden har Iris lyckats uppfylla de högt ställda kraven som Utbildningsföretagen ställer på sina auktoriserade medlemmar.

– Vi är väldigt glada över att ha blivit den första kvalitetsauktoriserade matchningsaktören I landet. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som visar att vi är en aktör som tar vårt samhällsansvar. Vi på Iris är stolta över vår leveransmodell, den kvalitet och de resultat vi levererar, säger Erik Gustafsson, affärsområdeschef på Iris Matchning.

Att bli godkänd som auktoriserat matchningsföretag är inte lätt, och endast två av Arbetsförmedlingens 80 godkända leverantörer har erhållit kvalitetsstämpeln.

– Auktorisationen innebär en garanti för kvalitet och etik inom matchningstjänster. Ett auktoriserat matchnings­företag måste uppfylla högt ställda krav på kvalitet inom kriterierna arbetsmarknadsrelevans, organisation, resultatuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete säger Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationsansvarig på Utbildningsföretagen.

Iris Stöd och matchning samt Iris Rusta och matcha är till för arbetssökande som har behov av vägledning eller som vill bolla tankar och idéer om framtiden/behöver stöd i sitt jobbsökande. Det är bra att känna till att man kan efterfråga programmet redan när man från början skriver in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som avgör om man får ta del av en matchningstjänst.

Läs mer via länken här nedan om hur just du kan ta del av Iris olika tjänster och ta nästa steg närmare drömjobbet.

Iris kan hjälpa dig ta nästa steg till utbildning eller arbete – läs mer här!

Nästa artikel