Undersökning visar: 4 av 10 föräldrar söker inte hjälp för barns sängvätning

Publicerat: 2021-18-11

En studie visar att fyra av tio föräldrar inte tar sitt barn till läkaren om hen kissar i sängen. Detta trots att sängvätning ofta leder till både psykiska och sociala problem för barnet. Som tur är finns bra behandlingsalternativ som hjälper de flesta barn att bli torra.

Läs mer om hur läkare kan hjälpa till att behandla sängvätning här.

Sängvätning hos barn får ofta andra konsekvenser än bara våta lakan om natten. Många barn som kissar i sängen drabbas av dålig självkänsla, vilket i sin tur kan leda till psykologiska och sociala besvär. Barnet kan även tvingas begränsa sociala aktiviteter som att övernatta med vänner eller åka på skolresor och läger.

Därför är det viktigt att föräldrar till sängvätande barn söker läkarhjälp. Men det är långt ifrån alla föräldrar som är medvetna om att det finns behandlingsmetoder som hjälper de flesta barn att bli torra. I en studie* som genomfördes av den svenska hälsoportalen Netdoktor bland över 800 föräldrar svarade 40 procent av föräldrarna att de inte har sökt läkarhjälp för sitt barns sängvätning.

Många hoppas på att problemet försvinner av sig självt, men det kan dröja långt upp i skolåldern eller längre. För ett barn som är sex år eller äldre är det därför viktigt att man sätter in behandling tidigt.

En vanlig myt är att sängvätning beror på psykiska problem eller dålig uppfostran, vilket sällan stämmer. Däremot finns det en viss ärftlig faktor vid sängvätning – om föräldrarna har lidit av sängvätning är sannolikheten stor att deras barn kommer göra detsamma.

I dag behandlas sängvätning vanligtvis med antingen ett så kallat kisslarm som väcker barnet om han eller hon börjar kissa under natten, eller med medicinsk behandling som kan hjälpa till att reglera urinproduktionen.

I dag erbjuder vården bra behandlingsalternativ för sängvätning – läs mer om dem här.

*https://it-halsa.se/manga-soker-inte-hjalp-for-barns-sangvatning/

Nästa artikel