Doktor Wide om behandling mot sängvätning: ”Det är viktigt att barnet får träffa en intresserad barnläkare”

Publicerat: 2021-18-11

Kissar ditt barn i sängen? Lugnt, det finns hjälp att få. Barnläkaren Peter Wide berättar om de olika behandlingsmetoderna och vikten av att vara en stöttande vuxen.

Kissar ditt barn i sängen? Det är inte för sent att få läkarhjälp – läs mer och få rätt hjälp här!

Doktor Peter Wide är barnläkare och överläkare på Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus. Där möter han dagligen barn med kontinensbesvär.

– Problem med kiss och bajs är sådant som de flesta, både barn och vuxna, undviker att prata om. Det leder tyvärr till att barn med sängvätning felaktigt kan uppleva att de är ensamma om problemet och tro att det är deras eget fel, säger Peter Wide.

Han menar att stöttande vuxna är A och O.
– Vi som vuxna, både föräldrar och vårdpersonal, bör därför prata med barnet om dessa frågor, stötta och ge hopp, säger han.

Sängvätning är vanligt och går oftast över av sig självt. Men det kan ta olika lång tid för ett barn att bli torr. Om barnet är i sexårsåldern och fortfarande har problem rekommenderas det att man söker vård.

– Vid första besöket går man igenom hur barnet mår och pratar om hur det fungerar med tarmtömningen och kissandet på dagen. Man kontrollerar ett urinprov och gör en enkel kroppsundersökning, förklarar Peter Wide.

Det finns två vanliga behandlingar mot sängvätning som visat sig ha god effekt – enureslarm och tablettbehandling.

– De är ungefär lika effektiva och enligt de flesta studier som gjorts på enureslarm hjälper de 40-60 procent av barnen. Om man inte har effekt av den ena behandlingen bör man få chans att prova den andra. Vi låter ofta barn och föräldrar vara med och välja vilken behandling som vi provar först.

Det är inte alltid sängvätningen upphör första gången man testar en behandling. Men det betyder inte att barnet inte kommer att bli torrt.

– Eftersom barnets mognad spelar stor roll är det viktigt att förstå att en behandling som inte har någon effekt när barnet är sex år kan göra barnet helt torrt när hen är sju. Det är därför värt att prova samma behandlingar på nytt efter en tid även om det inte hade effekt förra gången.

Om det ändå inte visar sig ha effekt finns det andra metoder som vården kan använda sig av.

– Det är viktigt att barnet får träffa en intresserad barnläkare för att få prova de behandlingar som finns.

Om man har ett barn som har problem med sängvätning finns det hjälp att få. Ta kontakt med vården för att få behandling.

Kissar ditt barn i sängen? Det är inte för sent att få läkarhjälp – läs mer och få rätt hjälp här!

Nästa artikel