Nedstämd och orkeslös? Här är testet som kan avslöja depression

Att ibland känna sig lite nedstämd och orkeslös är normalt, men om man känt så under en längre tid kan man ha drabbats av en depression. Om du känner dig deprimerad kan du göra det här testet och få en indikation på om du bör söka hjälp.
Genom appen Doktor.se kan man få hjälp med psykiska besvär som inte är akuta.

Det här testet består av nio frågor där du får gradera hur du känt dig under de senaste tre dygnen. Välj de svarsalternativ som du spontant tycker stämmer bäst in på dig. Varje alternativ är märkt med en siffra – när du räknar ihop siffrorna från dina nio svar får du en totalpoäng som ger en indikation på om du kan vara deprimerad och om du bör söka vård.

Genom appen Doktor.se kan den som behöver det få prata med en legitimerad psykolog inom några timmar. Här kan man ladda ner appen.

Kom ihåg att det här är ett självskattningstest som inte kan ersätta en professionell bedömning av medicinsk personal. Om du har tankar på att skada dig själv eller mår så dåligt att du känner att du inte orkar mer bör du söka hjälp direkt på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning. Har du satt mer än ett poäng på den sista frågan, är det i sig en anledning att söka hjälp.

Om du känner att du behöver prata med en psykolog, fast läget inte är akut – då kan Doktor.se hjälpa dig. Ladda ner appen så får du prata med en sjuksköterska, som gör en bedömning och ordnar en psykologtid om du behöver det.

Så här tolkar du ditt resultat:
0-6 poäng
Dina svar tyder inte på någon depression.

6-12 poäng
Poängen signalerar inte någon större risk för depression, men om du skulle uppleva en försämring eller är orolig kan det ändå vara bra att boka en tid för bedömning.

13-19 poäng
Resultatet visat på nedstämdhet och eventuell depression. Det kan vara bra att söka vård inom den närmaste tiden.

20 poäng och uppåt
Dina svar tyder på att du sannolikt är deprimerad och du bör söka hjälp så snart som möjligt.

TESTET:

1. Sinnesstämning
Beskriv din sinnesstämning under de senaste tre dagarna: har du känt dig ledsen, tungsint eller dyster till mods? Har du skiftat i humöret eller har det varit i stort sett detsamma hela tiden? Försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det hänt något positivt.

0 Jag kan känna mig glad eller ledsen, alltefter omständigheterna.
1
2 Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare.
3
4 Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig åt sådant som vanligen skulle göra mig glad.
5
6 Jag är totalt nedstämd och så olycklig att jag inte kan tänka mig värre.

Känner du att du behöver prata med en psykolog? Då kan du ladda ner Doktor.se och få hjälp.

2. Oroskänslor
I vilken utsträckning har du haft känslor av inre spänning, olust och ångest eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna? Tänk särskilt på hur intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått eller funnits nästan hela tiden.

0 Jag känner mig mestadels lugn.
1
2 Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro.
3
4 Jag har ofta en känsla av inre oro, som ibland kan bli mycket stark, och som jag måste anstränga mig för att bemästra.
5
6 Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor.

3. Sömn
Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen ska avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0.

0 Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga särskilda svårigheter att somna.
1
2 Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare eller oroligare än vanligt.
3
4 Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under natten, även om jag inte blir störd.
5
6 Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2–3 timmar per natt. 

4. Matlust
Hur har din aptit varit? Har den på något sätt skilt sig från vad som är normalt för dig? Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då 0.

0 Min aptit är som den brukar vara.
1
2 Min aptit är sämre än vanligt.
3
4 Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga mig att äta.
5
6 Jag vill inte ha någon mat. Om jag ska få någonting i mig, måste jag övertalas att äta.

Känner du att du behöver prata med en psykolog? Då kan du ladda ner Doktor.se och få hjälp.

5. Koncentrationsförmåga
Hur är din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på olika aktiviteter? Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentration, t.ex. läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och tv-tittande.

0 Jag har inga koncentrationssvårigheter.
1
2 Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min uppmärksamhet (t.ex. läsning eller tv-tittande).
3
4 Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver någon ansträngning från min sida (t.ex. läsning eller samtal med andra människor).
5
6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting.

 6. Initiativförmåga
Har du lätt eller svårt för att komma igång med sådant som du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste övervinna ett inre motstånd när du ska ta itu med något?

0 Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter.
1
2 När jag ska ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för mig.
3
4 Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla uppgifter som jag vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt.
5
6 Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagsbestyr.

 7. Känslomässigt engagemang
Hur upplever du ditt intresse för omvärlden, för andra människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje.

0 Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig både nöje och glädje.
1
2 Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare än vanligt att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat.
3
4 Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och bekanta.
5
6 Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för mina närmaste.

 8. Pessimism
Hur ser du på din egen framtid och ditt eget värde? Tänk efter i vilken utsträckning du gör dig självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du oroat dig oftare än vanligt för t.ex. din ekonomi eller din hälsa.

0 Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med mig själv.
1
2 Ibland klandrar jag mig själv och tycker att jag är mindre värd än andra.
3
4 Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig, även om andra tycker annorlun- da.
5
6 Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var en alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få någon förlåtelse för det hemska jag gjort.

 9. Livslust
Har du under de senaste dagarna haft tankar på självmord, och i så fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg?

0 Jag har normal aptit på livet.
1
2 Livet känns inte särskilt meningsfullt, men jag önskar ändå inte att jag vore död.
3
4 Jag tycker ofta att det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte önskar det, kan självmord ibland kännas som en möjlig utväg.
5
6 Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker mycket på hur jag bäst ska gå till väga för att ta mitt eget liv.

Hos Doktor.se kan man få tid hos psykolog redan samma dag vid behov.

Nästa artikel