Investera i whisky – så enkelt tecknar man ”The Single Malt Fund”

The Single Malt Fund är världens första börshandlande whiskyfond. Den svenska fonden gör det möjligt att investera i en produkt som tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad. Den noteras nu på NGM-börsen i Stockholm – och räknar med en avkastning om 10 procent per år netto, efter avgifter och kostnader.

Här kan du läsa mer om The Single Malt Fund – och hur man gör för att teckna den.

En råvaruinvesterares våta dröm. Så beskriver närmast experterna skotskt single malt-whisky, som det senaste decenniet haft en enastående värdeutveckling – och hänger ihop med fackuttrycket ”contango”.

The Single Malt Fund är världens första reglerade whiskyfond – och kommer att investera och handla med limiterad och sällsynt whisky. I huvudsak buteljerad single malt, den whiskysort som växer snabbast i popularitet i världen. Även om stora delar av marknaden är mogen och stabil har whiskyindustrin upplevt en mycket stark global tillväxt; inte minst i Fjärran Östern, Indien och Kina – men även i Nord- och Sydamerika.

Just limiterad whisky lämpar sig osedvanligt väl som investering, då utbudet per definition blir mindre då drycken konsumeras. Pristrycket accentueras av det begränsade utbudet och skapar en närmast naturlig, strukturellt betingad ”marknad i contango”. Detta gör fondens möjligheter till positiv avkastning helt unik: en råvaruinvesterares dröm!

Namnkunnig internationell investeringskommitté

The Single Malt Fund har knutit till sig några av världens mest välrenommerade och namnkunniga experter för att hitta rätt produkter till rätt pris. Kommittén består av fem personer som bistår fondens ledning med att analysera och förstå marknadens utveckling och trender.

Whiskyindustrins mottagande av fonden har varit överväldigande positiv. Dels uppskattas det att The Single Malt Fund är under tillsyn av Finansinspektionen – och dels för att fonden är öppen för vanliga whiskyälskare. När fonden realiserar sina innehav kommer den i första hand vända sig till sina andelsägare, varav många troligtvis även har ett intresse för whisky, innan den släpper vidare till öppna marknaden.

Detta uppskattas av industrin, då det blir en tydlig distributionskedja genom investeringscykeln. Till följd av detta kommer fonden köpa sina innehav till grossistpris, direkt av industrin. Med andra ord kan fonden investera med marginal – även det ett unikt förfarande och möjlighet för en fond.

Produktionen av whisky är tidskrävande och långsam, där ledtiderna för kvalitetswhisky ofta är 10-15 år eller längre. Detta gör att efterfrågan förmodligen kommer att överträffa utbudet i en överskådlig framtid.

Som investerare tar man del av värdeökningen dels från den förväntade positiva prisutvecklingen för limiterad och sällsynt whisky, och dels från den handelsmarginal fonden som professionell aktör och grossist kan tillägna sig. Vidare, tack vare inslaget av handelsmarginalen, har fonden relativt liten korrelation med aktiemarknaden.

Fonden går att teckna online under en begränsad tid. Man tecknar genom Avanza, Nordnet och Mangold – eller genom att fylla i en teckningssedel som du hittar här.

Så funkar whiskyfonden – och därför ska man passa på att teckna redan nu.

Nästa artikel