Viktigt: Det här ska man tänka på när man väljer vilken organisation man ska stödja

Det finns en hel del olika aktörer inom välgörenhet – vilket såklart är positivt eftersom det även betyder att fler bidrar till en bättre framtid i utsatta områden. Men det gör även valet av organisation svårare. Här är några viktiga punkter att kolla upp innan du gör valet.

Om man vill bidra och donera till en organisation är Barnfonden ett tryggt val.
De jobbar för att ge världens barn en bättre framtid – och har gjort det sedan 1991.

Det första man måste tänka på är vad som ligger en själv nära hjärtat – är det miljö, jämställdhet eller barns rättigheter kanske? När det valet har gjorts är det klokt att granska organisationen och se så att de uppfyller följande kriterier:

Går pengarna till rätt ändamål?
Kolla upp hur mycket av de donerade pengarna som går till själva ändamålet. Barnfonden är en organisation som jobbar för bättre villkor för barnens värld, och där är man väldigt måna om att följa upp att alla pengar hamnar rätt. Samtidigt är kontroller viktiga och revisionsarvoden, bankavgifter och resor kostar pengar.

Hur kontrolleras det att pengarna från organisationen når fram?
Kolla upp att organisationen även granskar sig själva och följer upp vägen från donerat bidrag till att det kommit fram till ändamålet. Barnfonden är en organisation som jobbar för bättre villkor för barnens värld, och där är man väldigt måna om att följa upp att alla pengar hamnar rätt.

– Barnfonden har nära samarbeten med de partners som genomför utvecklingsarbetet i länderna och både vi och de har noggranna system för att säkerställa att pengar når fram som de ska och används på bästa sätt, säger Martina Hibell, programchef på Barnfonden.

Barnfonden är en trygg och säker organisation.
De jobbar för barnens bästa – och världens barn är vår allas framtid.

Hur ofta granskas välgörenhetsorganisationen?
Det är väldigt viktigt att välgörenhetsorganisationer, precis som vanliga företag, granskas av utomstående revisorer. Kolla upp hur ofta granskningarna görs för att ytterligare säkerställa att allt står rätt till med ekonomin.

Barnfonden revideras löpande av externa revisorer. De är även en del av 90 Konto och FRII – organisationer som ställer krav på kvalitetsarbetet.

– Barnfonden granskas årligen av externa revisorer, vilket också är ett krav vi ställer på alla genomförande organisationer vi arbetar med. Transparens är oerhört viktigt för oss och utöver de system som finns på plats ser vi även till att göra stickkontroller för att själva kontrollera att allt är som det ska, förklarar Martina Hibell.

Går pengarna till rätt ändamål?
Kolla upp hur mycket av de donerade pengarna som går till själva ändamålet. Barnfonden vill såklart att så mycket som möjligt av de insamlade pengarna ska nå slutmålet, samtidigt är kontroller viktiga och revisionsarvoden, bankavgifter och resor kostar pengar. Men av alla pengar går ändå cirka 85% till slutändamålet, en siffra som är hög inom branschen.

Är organisationens insatser långsiktiga?
Det kan vara bra att ha i åtanke om organisationen jobbar långsiktigt – för att på så sätt göra permanenta förändringar. Det gör Barnfonden genom att bygga upp kapaciteten på plats så att de framåt kan hjälpa sig själva, så att säga. ska välja en organisation som jobbar hållbart och långsiktigt, som bygger kapacitet där de arbetar, hjälp till självhjälp.

Barnfonden är en trygg och säker organisation.
De jobbar för barnens bästa – och världens barn är vår allas framtid.

Nästa artikel