Beshadu tvingades föda hemma – barnet dog

Förlossningar på välutrustade sjukhus med läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och all medicin man kan behöva. Det är vardag i Sverige.
Tyvärr ser det inte likadant ut i stora delar av världen. Istället utsätts både mamman och barnet för livsfara då de inte har några andra val än att föda hemma.

Små medel kan göra stor skillnad.
För 8 kronor om dagen kan du förändra ett barns liv.

För Beshadu är det idag väldigt tydligt hur viktigt det är med tillgång till professionell hjälp vid en förlossning. När hon var 19 år och gravid med sitt första barn, tvingades hon föda hemma eftersom hon varken hade råd eller möjlighet att ta sig till närmaste klinik inne i Etiopiens huvudstad Addis Abeba.

Det här skulle få ödesdigra konsekvenser. Vid förlossningen dog Beshadus förstfödda barn. En händelse som skulle ha kunnat undvikas om hon hade haft barnmorskor och läkare runt sig.

Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som har hjälpt världens barn sedan 1991. Bland annat går Barnfondens bidragspengar till att undvika situationerna som den ovan och istället se till att alla barn kan komma tryggt till världen. Det innebär att man ser till att alla har tillgång till sjukhus vid förlossning för att undvika livshotande situationer.

Som barnfadder hos Barnfonden ger du en månatlig summa som används till att ge barn en bättre framtid. Ditt stöd bidrar till att bekämpa tvångsäktenskap, trafficking, könsstympning och barnarbete. Som barnfadder kan du ha kontakt med ditt fadderbarn för att följa med på resan till ett bättre liv.

Tack vare Barnfondens insatser kunde Beshadu sju år senare föda tryggt och säkert på en klinik finansierad av Barnfonden. Där kom dottern Semira, en frisk och glad baby, till världen med hjälp av barnmorska och hälsoassistent.

Etiopien är ett av de länder som har högst dödlighet i samband med graviditet och förlossning. Många kvinnor lever även med livslånga men som en följd av komplikationer under graviditet eller förlossning.

Det här kan man minska genom att se till att fler har tillgång till klinik under graviditeten, vid förlossning, och efter förlossning. Stöd Barnfonden och bli en del av det här arbetet.

8 kronor om dagen kan förändra ett barns liv.
Agera idag och bli fadder hos Barnfonden.

Nästa artikel