12 miljoner flickor gifter sig varje år: “Det händer att de lovas bort redan innan de är födda”

Ingen ska behöva tvingas till äktenskap och allra minst barn. Tyvärr är det ändå 12 miljoner flickor som årligen gifts bort – och som där och då förlorar sin självständighet.
Det här måste få ett slut.

Barnäktenskap måste få ett slut NU.
Här kan du vara med i kampen med en liten summa som förändrar liv.

Det är svårt att uppskatta en exakt siffra på hur många som gift sig som barn eftersom alla äktenskap inte registreras. Men oavsett om de är officiella eller inofficiella är det alltid ett barnäktenskap om en eller båda i äktenskapet är under 18 år.

– Det händer att flickor lovas bort redan innan de är födda och vi ser att det finns djupt rotade traditioner bakom varje barnäktenskap. Vi behöver arbeta med helheten för att förändra beteenden. Därför fokuserar vi på tjejers rätt till utbildning samtidigt som vi bekämpar fattigdom och stärker skyddsnäten som finns runtomkring flickorna, säger Martina Hibell, programchef på Barnfonden.

UNICEF har gjort en uppskattning att 650 miljoner kvinnor i världen har ingått äktenskap som barn. Barnäktenskap förekommer i länder över hela världen, i olika kulturer och olika etniciteter. Men konsekvenserna är desamma: Flickor fråntas sina chanser till ett självständigt liv.

När en flicka gifts bort innebär det ofta att hon tvingas sluta skolan. I många fall blir hon gravid tätt inpå, långt innan hon är redo. Och händelseförloppet slutar inte där – även hennes framtida barn påverkas av hur många år hon har utbildat sig. Om man har gått i skola har man större möjlighet att påverka sin inkomst, sin hälsa och sitt liv i stort eftersom utbildning är den viktigaste vägen ut ur fattigdom.

Därför jobbar Barnfonden för att ändra på helheten och fokuserar främst på att få så många flickor som möjligt att gå kvar i skolan. Men utan bidrag från faddrar kan de inte genomföra det livsavgörande arbetet. Det enda som krävs för att bli barnfadder är 8 kronor om dagen – och den lilla summan kan förändra livet för många barn.

Och hjälpen behövs. Under tiden du har läst den här artikeln har ytterligare 22 flickor tvingats gifta sig som barn. Det här måste få ett slut. Bli barnfadder idag genom att klicka in dig på länken nedan.

Barnäktenskap måste få ett slut NU.
Här kan du vara med i kampen med en liten summa som förändrar liv.

Nästa artikel