”Varje fadderskap bidrar till att färre barn far illa”

Könsstympning. Barnäktenskap. Människohandel.
Det här är ord som beskriver vardagen för allt för många barn ute i världen. Faktum är att vi pratar om miljonsiffror – en siffra som måste bli mindre. Med hjälp av fadderskap kan vi tillsammans skapa en förändring.

Små medel kan göra stor skillnad.
För 8 kronor om dagen kan du förändra ett barns liv.

Miljoner är en svår siffra att greppa. Att det dessutom är barn som representerar siffran gör det hela ännu svårare att ta in. Lyckligtvis ser man att vardagen blir bättre för barn ute i världen, men det finns mycket kvar att göra.

– Vi ser enorma resultat. Vi ser att vi minskar könsstympning, att vi räddar barn från att hamna i trafficking och så ökar vi barns deltagande. Fler barn går kvar i skolan och har en bättre självkänsla, berättar Martina Hibell, programchef på Barnfonden.

Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som varit verksamma i Sverige sedan 1991. De har barns rättigheter och välmående i fokus och vill genom större insatser på gräsrotsnivå ge bättre förutsättningar för världens barn på flera olika plan.

– Vi jobbar alltid med ett helhetsperspektiv av barn eftersom allt hänger ihop. Vi fokuserar på hälsofrågor och utbildningsfrågor för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling, för vi måste se till att barnen är friska också för att orka gå till skolan, förklarar Martina Hibell.

Det är alltså Barnfondens specialitet, att de verkligen ser till hela barnet. Deras insatsområden finns världen över: I Asien, Afrika och Latinamerika. De fokuserar särskilt på sex länder där fadderskap har stor betydelse: Etiopien, Kenya, Uganda, Indien, Kambodja och Bolivia.

De som leder organisationens arbete är en oavlönad styrelse där alla ledamöter själva är faddrar.

– De har olika specialistkompetenser för att stärka organisationen. Vi har till exempel en barnrättsexpert, en jurist och en ekonom som kan bidra med mycket kunskap på sina områden, säger Martina Hibell.

Trots att man ser mycket positiva resultat tack vare Barnfondens insatser finns det mycket kvar att göra. Just därför är det så viktigt med fler faddrar som kan bidra till att miljonsiffrorna blir mindre.

– Det händer jättemycket positivt i världen, men det är fortfarande många barn som far illa. När det gäller könsstympning, ser vi att även om andelen minskar så fortsätter antalet att öka, beroende på befolkningsökning. Minskningen går tyvärr för långsamt.

– Men varje fadderskap bidrar till att vi kan göra lite till för de barn som har det svårast och just därför är det helt avgörande att vi får fler faddrar.

För varje fadderskap når vi lite längre och varje bidrag är viktigt för att ett barn mindre ska könsstympas, utsättas för människohandel, behöva jobba eller tvingas gifta sig mot sin vilja. Fruktansvärda öden som borde vara en självklarhet för alla barn att slippa.

Gör det till en självklarhet för ALLA barn att få känna trygghet och gå i skola.
Bli fadder hos Barnfonden redan idag.

8 kronor om dagen kan förändra ett barns liv.
Agera idag och bli fadder hos Barnfonden.

Nästa artikel