Lista: Här är statistiken som bevisar varför fler faddrar behövs

Trafficking, könsstympning och barnäktenskap. Det är några hemskheter som barn världen över utsätts för dagligen. Alla barn förtjänar en annan uppväxt än det här, därför behövs fler faddrar som bidrar till en bättre framtid för våra barn.

Barnfonden gör stora insatser för att ge bättre villkor för världens barn. Här kan du läsa mer och bli fadder!

För att ge barn en bra start i livet krävs trygghet, kärlek och tillit. Tyvärr saknar många barn alla av ovanstående grundstenar i livet. I stället väntar ofta skräcksituationer bakom nästa hörn.

Här är fyra anledningar till varför fler faddrar behövs, för att barn ska få fortsätta vara barn.

Allt för många barn tvingas jobba
168 miljoner. Det är siffran för antalet barn i världen som tvingas jobba. Det är en alldeles för hög siffra som vi tillsammans kan se till att blir mindre.

168 miljoner är 168 miljoner för många. Hjälp till att få ner siffran, HÄR kan du bli fadder hos Barnfonden.

Flickor tvingas till barnäktenskap
Siffran för flickor under 18 år som ingår äktenskap är 12 miljoner årligen. Här bör även tilläggas att många barnäktenskap är informella och registreras inte, vilket betyder att siffran kan vara än högre.

Över en miljon barn utsätts för människohandel
FN har gjort beräkningen att ungefär 1,2 miljoner barn utsätts för trafficking varje år, vilket försätter dem i en otrygg och skadlig situation. Därför jobbar Barnfonden aktivt med att sänka den här siffran, vilket de kan göra tack vare personer som bidrar med sitt fadderskap.

Kvinnor och flickor som könsstympas
200 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. 200 miljoner. Därtill riskerar ytterligare 2 miljoner flickor att utsättas för könsstympning varje år. Följderna av ingreppet kan vara direkt livshotande då de sällan utförs under sanitära förhållanden. Många drabbas av infektioner, lider av livslånga smärtor och i värsta fall kan utgången bli döden.
Ovanstående siffror skulle helst vara 0. Tillsammans kan vi närma oss nollan genom att bli faddrar och stödja arbetet Barnfonden gör på plats.

Så här får det inte fortsätta. Bli fadder IDAG!

Källor:
International Labour organisation, UNICEF, FN.

Nästa artikel