Skräcksiffran: 60 000 barn mobbas varje år i Sverige – så kan man hjälpa

Här är siffran som får det att hugga till i magen. 60 000 barn utsätts för mobbning i Sverige – varje år. Och bryter man ner siffran möts man av ytterligare mörka insikter. Nu behövs hjälp med förebyggande insatser mot mobbning – såhär enkelt kan man hjälpa till.

Tillsammans kan vi stoppa mobbning! Klicka här för att skänka valfri summa till Friends viktiga arbete i de svenska skolorna – alla summor behövs för att kämpa mot mobbning!

Att gå i skolan ska vara förenat med trygghet, glädje och lust att lära. Dessvärre är detta långt ifrån verklighet för 60 000 barn i Sverige varje år, enligt en rapport från Friends. Rapporten är baserad på data från tiotusentals självsvarsenkäter med barn och unga som görs med hjälp av Friends kartläggningsverktyg och resultatet är dystert på många håll.

25 % av eleverna i åk 3-9 har blivit kränkta av en annan elev och 8 % har blivit kränkta av någon vuxen i skolan. Dessutom visar rapporten att hela 64 % av eleverna i åk 3-9 som har utsatts för kränkningar eller mobbning inte har berättat det för någon vuxen i skolan.

Det är tydligt att mobbning är ett stort problem som leder till att många barn och unga tvingas lida i det tysta. Några som arbetar aktivt för att förhindra och förebygga mobbning är den svenska organisationen Friends. Man genomför tusentals utbildningar varje år och 2017 nådde man över 13 000 vuxna och över 14 000 barn.

– Behovet av Friends kunskap och verktyg ökar i takt med att samhällsklimatet blir allt tuffare. Vi ser att våra insatser gör skillnad och bäst effekt får vi när skolor, lärare, elever, föräldrar och andra vuxna tar sitt ansvar och jobbar tillsammans, säger Per Leander, generalsekreterare på Friends.

För att Friends ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete mot mobbning krävs gåvor från privatpersoner och företag. Vill man vara med och hjälpa till kan man enkelt skänka valfri gåva via länken här under. Alla summor, oavsett storlek, behövs för att Friends vision om en värld där inget barn utsätts för mobbning ska kunna bli verklighet.

Tillsammans kan vi stoppa mobbning! Klicka här för att skänka valfri summa till Friends viktiga arbete i de svenska skolorna – alla summor behövs för att kämpa mot mobbning!

Nästa artikel