Ny rapport: Var fjärde elev har utsatts för våld i skolan

Var fjärde skolelev har utsatts för någon form av våld i skolan under det senaste året visar en ny undersökning. Det här är ett rop på hjälp – elever idag mår inte bra. Våra barn ska inte behöva växa upp i en värld där våld och mobbning accepteras. Det här måste få ett stopp och därför måste vi agera nu. 

Att våld förekommer bland låga åldrar och i skolmiljöer är förskräckligt och helt oacceptabelt. En undersökning gjord på uppdrag av Friends visar att så många som var fjärde elev (9-18 år) har utsatts för våld i skolan under det senaste året. 7% har utsatts så grovt att de behövt uppsöka sjuk- eller tandvård.

Undersökningen visar även att grövre misshandel främst sker i mellanstadiet, tre gånger mer än bland gymnasieelever. Att majoriteten av våldsamheten sker i så låg ålder talar för att förebyggande insatser mot mobbning måste prioriteras.

Det finns få saker som sätter så djupa spår och kan ge sådant trauma som misshandel, mobbning eller trakasserier i den miljö som borde vara den tryggaste omgivningen ett barn vistas i – skolan. Många av de unga som utsätts för våld och mobbning lider av psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär – och vittnar om att de känner sig mindre trygga, litar mindre på vuxna och har svårare att koncentrera sig på lektionerna än de elever som inte utsatts.

Tyvärr ser Friends att trygghetsarbetet i skolorna nedprioriterats av myndigheter det senaste decenniet, med exempelvis en nedprioriterad skolhälsa och sänkta krav på ansvariga som resultat.

Förutom att jobba med förebyggande insatser i skolor kämpar Friends även för att kommande regering ska sätta upp en nollvision mot mobbning och kränkningar. För att denna nollvision ska nås måste en kommission mot mobbning tillsättas. Mobbning måste också föras in i skollagen för att förtydliga skolors ansvar att jobba förebyggande mot mobbning och för att Skolinspektionen ska tvingas följa upp förekomsten av mobbning och våld i skolan. Elevers röst ska vara utgångspunkten för åtgärder.

Friends kan med din hjälp göra skillnad! Det är flera åtgärder som måste göras för att vi ska få en ljusare framtid där det är roligt att vara barn och där skolgången präglas av trygghet, lärande, positivitet och kamratskap. 

Gör en insats för våra barn – det tar bara en minut av din tid och betyder massor. Stötta Friends livsviktiga arbete redan IDAG!

Nästa artikel