Så används din gåva i kampen mot mobbning

En värld fri från mobbning. Det är organisationen Friends vision – och något de jobbar för varje dag. Nu behövs ditt stöd för att de ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete.

Med förebyggande insatser arbetar Friends för att skapa ett tryggare samhälle för våra barn. Arbetet genomsyras alltid av målet att stoppa mobbning. Och det är delvis tack vare gåvor från privatpersoner som Friends kan fortsätta med sitt livsviktiga arbete.

Friends jobbar utifrån fyra arbetsområden:

Forskning
Friends samlar, utvecklar och sprider forskning och annan kunskap samt initierar och driver forskningsprojekt. Utifrån nya rön, kunskaper och insikter kan de utveckla och uppdatera sina metoder, utbildningar och verktyg.

Utbildning
Friends håller utbildningar och workshops för både barn och vuxna, och har en löpande dialog med skolor, förskolor och föreningar i hela Sverige.

Råd och stöd
Friends erbjuder gratis kunskap och stöd genom bland annat sin rådgivning, webbkurser och podcast. Dessutom har de byggt upp och lanserat en omfattande digital kunskapsbank, som barn och vuxna kan besöka för att ta del av kunskap, stöd och verktyg för att stoppa och förebygga mobbning.

Opinion
Genom opinionsbildning och politisk påverkan arbetar Friends för att öka samhällets stöd och resurser till arbetet med att stoppa och förebygga mobbning, till exempel genom att ge ut rapporter, påverka politiker och skriva debattartiklar. Friends var en drivande aktör för att barnkonventionen skulle bli svensk lag, vilket blev verklighet 2020.

Några insatser Friends gjorde 2022…
  • Hjälpt 443 barn och vuxna som kontaktat rådgivningen för att få stöd
  • Utbildat 4 455 barn och 8669 vuxna i hur mobbning kan motverkas
  • Samlat in insikter från över 16 000 elever och lärare i skolenkäter
  • Ställt 10 krav till politiken och regeringen

Under 2023 kommer Friends att…
  • erbjuda alla skolor i Sverige en gratis kartläggning av kränkningar, mobbning och våld i skolan
  • erbjuda föräldrar och vårdnadshavare gratis verktyg och information om hur mobbning kan motverkas via kunskapsbanken
  • utbilda skolor om främjande och förebyggande insatser mot mobbning, kränkningar och diskriminering
  • fortsätta att driva på makthavare och beslutsfattare att förändra situationen i skolan

När du skänker pengar till Friends kan du vara trygg med att gåvan går dit den ska. 76% av insamlade medel går till arbetet mot mobbning, 20% går till insamlingsarbete och marknadsföring och endast 4% går till ledning, planering och övrig administration. Dessutom har Friends ett 90-konto, vilket är en garanti att gåvorna används så effektivt som möjligt.

För att Friends ska kunna fortsätta med sitt arbete behövs gåvor från personer som dig. Stoppa mobbningen ­genom att stötta Friends!

Nästa artikel