Listan: Därför behövs fler gåvor för arbetet mot mobbning

Mobbning är något som inte borde finnas, men som ändå sker dagligen i vårt samhälle. Friends är en organisation som kämpar mot mobbning. Men för att deras viktiga arbete ska kunna fortsätta krävs gåvor. Här är fem anledningar som visar varför fler borde överväga att skänka en summa till Friends – redan i dag.

Barnen har inget val – de måste gå till skolan då vi har skolplikt i Sverige. Då ska de vara 100% trygga där. STÖTTA Friends nu – deras arbete HAR effekt mot mobbning. 

1. 60 000 barn utsätts för mobbning – varje år

Ingen människa ska behöva utsättas för mobbning. Ändå visar siffror från Friends att 60 000 barn utsätts för just mobbning – varje år. En siffra som motsvarar två barn i varje klass.

Alarmerande siffror ur senaste Friendsrapporten visar att 25 % av eleverna i årskurs 3-9 har blivit kränkta av en annan elev. Vidare visar siffrorna att 64 % av eleverna i årkurs 3-9 som har utsatts för kränkningar eller mobbning inte berättat det för någon vuxen i skolan. Detta är något som kan förändras genom Friends arbete.

2. Forskning visar: förebyggande insatser effektivt mot mobbning

Flera forskningsrapporter visar på att en effektiv insats för att minska mobbning är att få alla i skolan är delaktiga i arbetet. Friends program Friendsprogrammet är en omfattande, heltäckande utbildning, där skolpersonalen och eleverna får en relevant utbildning i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Under 2018 genomförde Friends 1 072 utbildningar på 234 skolor. Man nådde 10 801 vuxna, 11 600 elever och ytterligare 4 000 föräldrar genom informationsträffar och webbutbildningar. För att Friends ska kunna fortsätta med dessa viktiga utbildningar är organisationen beroende av gåvor från privatpersoner och förtag.

3. Bättre skolklimat i skolorna tack vare Friends

Friends grundades 1997 och har sedan dess kämpat mot mobbning. Genom att arbeta förebyggande med utbildningar, föreläsningar och forskning ser Friends till att personal och elever i de svenska skolorna får relevant utbildning i arbetet mot mobbning.

I en kundnöjdhetsenkät från 2018 svarade 90 procent av skolorna att samarbetet med Friends lett till en positiv förändring i klimatet på deras skola. Vidare upplever 76 procent att samarbetet med Friends har bidragit till minskad förekomst av kränkningar på sin skola. Ett tydligt kvitto på att Friends arbete behövs och gör skillnad.

Tillsammans kan vi stoppa mobbning! Klicka här för att skänka valfri summa till Friends viktiga arbete i de svenska skolorna – alla summor behövs för att kämpa mot mobbning!

4. Friends satsar på forskning för att bli ännu mer effektiva

För ett effektivt förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering och för att främja barns trygghet arbetar Friends med forskning. I dag bedriver Friends olika forskningsprojekt tillsammans med fyra svenska universitet och 2018 startade Friends sitt första internationella forskningsprojekt om sexuella trakasserier på nätet tillsammans med Dublin City University.

5. Visionen – en värld där inget barn utsätts för mobbning

Friends vision är en värld där inga barn utsätts för mobbning. Arbetet finansieras främst av stöd från företag och privatpersoner som inte vill att barn ska utsättas för mobbning. Vill man vara med och stötta Friends ekonomiskt i arbetet mot mobbning kan man enkelt klicka på länken här under och sedan skänka valfri gåva – alla bidrag behövs.

Barnen har inget val – de måste gå till skolan då vi har skolplikt i Sverige. Då ska de vara 100% trygga där. STÖTTA Friends nu – deras arbete HAR effekt mot mobbning. 

Nästa artikel