Lista: Så förebygger man mobbning i skolan 

Skolan ska vara en trygg plats för våra barn och ungdomar. Dessvärre visar en ny rapport från Friends att många elever känner sig ensamma i skolan och utsätts för kränkningar av sina klasskompisar. Nu måste vi alla hjälpas åt för att få ett stopp på detta.

Nu hjälps vi åt med att torka tårar. Friends gör så mycket för skolorna – men behöver stöttning från oss alla. Handla med hjärtat, skänk en gåva till Friends. 

Taskiga ord, viskningar, blickar och skratt – mobbning är något av det värsta man kan uppleva. Det är en av anledningarna till att Friends grundades, en organisation som jobbar för en framtid där inget barn ska utsättas för kränkningar och trakasserier.

Friends arbete är baserat på forskning och organisationen har lång erfarenhet av att hjälpa skolor, företag och föreningar med att ta fram verktyg och arbetssätt för att förebygga mobbning. De har även löpande kontakt med lärare och elever, och i den senaste Friendsrapporten finns röster från över 23 000 svenska barn och ungdomar.

Nolltolerans mot mobbning nu! Stötta utsatta barn genom Friends. Alla bidrag behövs och leder till en tryggare skolmiljö – där alla får vara sig själv. 

Trots att rapporten innehåller många berättelser om en trygg skola med vuxna och kompisar man litar på, så finns där även vittnesmål från barn som känner sig utanför.

Rapporten visar att var fjärde elev känner sig ensam i skolan. Av dessa är nästan hälften utsatta för mobbning.

Det finns inget enkelt svar på hur man stoppar mobbning, men med stöd i forskningen har Friends tagit fram en lista med insatser man kan införa i skolan för att förebygga mobbning:

1. Hela skolan-ansats

En hela skolan-ansats är ett effektivt sätt att förebygga mobbning. Det betyder att skolans verksamhet ska genomsyras av arbetet mot mobbning och både elever och personal ska vara delaktiga.

2. Skapa förtroendefulla relationer

Varje elev behöver ha minst en vuxen i skolan som de litar på och vågar anförtro sig åt om något händer.

3. Involvera eleverna

På skolor med högt elevinflytande, har det visat sig att eleverna har högre betyg och att mindre mobbning förekommer. Ett kvitto på hur viktigt det är att involvera barnen.

4. Höj kompetensen

Skolor som satsar på att öka kunskaperna om mobbning hos personal, elever och vårdnadshavare ökar också kompetensen för att ingripa och förebygga mobbning. Varje år åker Friends ut till skolor runtom i landet – bara under förra året träffade Friends mer än 10 000 elever och lika många vuxna deltog i utbildningar.

5. Lev som ni lär

Elever behöver känna och uppleva att lärare och övrig personal på skolan lever som de lär. Det vill säga att de agerar som förebilder såväl under lektionstid som utanför klassrummet.

Som privatperson kan du stötta Friends i deras viktiga arbete med en gåva och därmed bidra till en tryggare skolmiljö för våra barn och unga – klicka bara på länken nedan för att skänka en valfri summa.

Handla med hjärtat – skänk en gåva till Friends. För att alla barn ska få lov att finnas och må bra i skolan.

Nästa artikel