Här är viktiga tjänsten alla föräldrar bör känna till

Vad gör du om ditt barn har utsatts för mobbning? Eller när du är orolig för att ditt barn inte har några kompisar? Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig – och just därför har Friends startat en rådgivning dit föräldrar, men även personal i skola, förskola och idrottsföreningar, kan höra av sig.

Vi måste ha nolltolerans mot mobbning och Friends arbete gör stor skillnad. Men bidrag behövs – stötta Friends för att fler barn ska få må bra.

Friends är en oberoende organisation som genom landsomfattande projekt gör allt de kan för att skapa ett tryggare samhälle för barn. Och de utför en rad förebyggande insatser varje år för att stoppa mobbningen i Sverige.

En av insatserna är deras rådgivning. Hit kan föräldrar, närstående och personal i skola, förskola och idrottsföreningar vända sig om man har funderingar kring barn och ungas situation. Även barn kan ta kontakt vid frågor om utsatthet och mobbning.

Rådgivningen är öppen 9–12 varje vardag och man kan både ringa och mejla. Via rådgivningen får man kontakt med sakkunniga på Friends som har många års erfarenhet av råd och stöd. Och det finns ingen fråga som är för liten att ställa.

”Vi blir kontaktade om det mesta, allt från saker som hänt på nätet och att ens barn inte har några kompisar till hur man ska agera när det blir en hård jargong i ett idrottslag”, säger Anna-Carin Wettefors, sakkunnig som jobbar på Friends rådgivning.

Under 2021 var merparten av de som ringde till rådgivningen vårdnadshavare och frågorna berörde främst deras egna barn, där de flesta blivit utsatta i skolan. Över hälften vittnade om verbalt våld och hot. Andra former av mobbning som personer tog upp i rådgivningen var ofrivillig ensamhet, fysiskt och psykiskt våld och nätmobbning.

”Rådgivningen är en jätteviktig funktion för många föräldrar. Vi kan vara ett bollplank för föräldrar som har barn som blir utsatta. Det är inte alltid vi kan ge en konkret lösning på problemet, men det kan vara skönt att få prata med en expert i frågan”, säger Anna-Carin Wettefors.

För att rådgivningen ska kunna fortsätta så behövs ditt stöd. Alla som vill hjälpa till i det viktiga arbetet mot mobbning kan enkelt skänka valfri gåva till Friends genom att klicka på länken här under. Din gåva gör stor skillnad!

Gör en insats för våra barn – det tar bara en minut av din tid och betyder MASSOR. Stötta Friends livsviktiga arbete redan IDAG!

Nästa artikel