Sex livsviktiga skäl att bli fadder hos SOS Barnbyar

Vissa barn tvingas leva på gatan. Andra utsätts för människohandel. Det här måste få ett slut – nu! Genom att bli fadder hos SOS Barnbyar är du med och bidrar till att fler barn får chans till en trygg uppväxt.

I dag riskerar 1 av 10 barn att hamna i utsatthet. För att motverka detta finns SOS Barnbyar.

Här har vi listat sex livsviktiga skäl att stötta SOS Barnbyars arbete genom att bli fadder – redan i dag!

  • För att 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. 
  • För att uppskattningsvis 100 miljoner barn tvingas leva på gatan – vissa inte äldre än fem år.
  • För att drygt 310 00 barn dör av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet, varje år.
  • För att tiotusentals barn utnyttjas som barnsoldater.
  • För att 120 miljoner flickor världen över någon gång har utsatts för sexuellt våld. 
  • För att 258 miljoner barn i skolåldern inte får möjlighet att gå i skolan.

SOS Barnbyar finns i närmare 140 länder världen över och samarbetar med myndigheter, organisationer och beslutsfattare för att lokalisera och hjälpa barn som på olika sätt lever i utsatthet. 

För den som vill vara med och stötta deras arbete finns flera sätt att bidra. Väljer du exempelvis att bli byfadder är du med och stöttar en hel barnby. Det kostar endast 250 kronor i månaden. 

Det är drygt 8 kronor om dagen för att vara med och se till fler barn får möjlighet att leka, busa, gå i skolan – och vara barn.

Det här är SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en ideell organisation som finns i närmare 140 länder världen över. Deras syfte är att genom olika typer av insatser hjälpa barn som lever i utsatthet.

Organisationen har ett 90-konto vilket innebär att de regelbundet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Under 2021 samlade SOS Barnbyar in 399 miljoner kronor. 76,1% av pengarna gick direkt till att stötta barnen.

Nästa artikel