Studie visar: Ökad risk för allvarlig Covid-19 vid vanliga MS-läkemedel

Publicerat: 2022-24-5

Läkemedel som eliminerar B-celler används oftast i Sverige för att bromsa MS-inflammation. Denna typ av läkemedel har visat sig öka risken för allvarlig Covid-19, enligt nya studier. Dessutom medför dessa läkemedel att antikroppssvaret på vaccination ofta blir svagt. Detsamma gäller behandling med steroider som kan vara aktuell i samband med akuta MS-skov.

Få senaste nyheterna och nödvändig information om MS här

Under pandemin har flera internationella studier visat att MS-behandling av typen anti-CD20 är kopplat till en ökad risk för att utveckla ett svårare sjukdomsförlopp av Covid-19. Anti-CD20 är en immunmodulerande behandling som leder till att B-celler elimineras ur cirkulationen. Det får oftast en starkt nedreglerande effekt på MS-inflammation vilket tolkas bero på att B-cellernas aktivering av T-celler minskar.

Det finns numera flera olika varianter av dessa läkemedel som ofta används vid MS. Den dominerande anti-CD20 behandlingen i Sverige ges ”off-label”, vilket innebär att läkemedlet inte har genomgått alla steg med kliniska prövningar för att bli godkänd som behandling av MS. Men det används sedan många år för behandling av ett flertal olika autoimmuna tillstånd.

En av studierna är en italiensk rapport från 2021 som visar att MS-patienter som behandlas med anti-CD20 hade en 2-3 gånger högre risk för allvarlig Covid-19 jämfört med patienter som stod på en annan behandling för MS. Den största risken för svår Covid-19 var dock kopplad till behandling med steroider inom en månad före insjuknande i Covid-19.

Däremot ser forskare inget samband mellan ökad dödlighet och MS-patienter som behandlas med anti-CD20.

Man vet sedan tidigare att anti-CD20 behandling ofta försämrar antikroppssvaret på vaccination och gäller, som förväntat, även för coronavaccin. En italiensk rapport visar att en påfallande stor del av patienterna inte hade producerat påvisbara antikroppsnivåer fyra veckor efter den andra vaccinationsdosen – den tidpunkt som borde sammanfalla med de högsta nivåerna av antikroppar. Däremot utvecklas ett adekvat T-cellssvar på vaccination under anti-CD20-behandling.

Situationen avseende anti-CD20-behandling är särskilt relevant i Sverige eftersom det i dagsläget är det mest använda läkemedlet mot MS-inflammation.

Dessa undersökningsresultat kan påverka vilken typ av behandling som sätts in för MS-patienter. I de fall som vaccination behöver ges är det viktigt att välja ett MS-läkemedel som medger normala vaccinationssvar. Effekten på vaccinationssvar och risken för allvarlig Covid-19 och andra infektioner bör diskuteras med patienter som får anti-CD20 behandling.

Få senaste nyheterna och nödvändig information om MS här

Biogen-168741 Maj 2022.

Nästa artikel