Så kan man hjälpa MS-patienter att få ut det mesta av sitt läkarbesök

Publicerat: 2022-24-5

Som läkare och vårdpersonal finns många saker att tänka på när man träffar en MS-patient.
– Det är väldigt viktigt att man inte bara ser till läkemedelsbehandlingen, utan också behoven i livet runtomkring sjukdomen, säger Charlotte Dahle, neurolog och immunolog vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Få senaste nyheterna och nödvändig information om MS här

De flesta läkare och sjuksköterskor är överens om att det är bra att MS-patienter ställer krav på sin egen vård. Att vara aktiv, ifrågasättande och inte gå med på allt som föreslås är ofta positivt från sjukvårdspersonalens perspektiv. Många gånger kan det leda till att man provar nya vårdalternativ som man inte tänkt föreslå från början.

Charlotte Dahle är neurolog och immunolog, och har under många års tid träffat MS-patienter regelbundet.

– För mig är det viktigt att lära känna mina patienter och göra mitt bästa för att de ska känna sig förstådda och hörda. Det är väldigt viktigt att man som läkare inte bara ser till läkemedelsbehandlingen, utan också behoven i livet runtomkring sjukdomen, säger Charlotte Dahle.

– En MS-patient kan till exempel behöva stöd på arbetsplatsen eller hjälp att komma i gång med träning. Helt enkelt sådant som underlättar vardagen för patienten.

Vad som bör tas upp med en MS-patient under läkarbesöket kan skilja sig åt beroende på hur lång tid man har haft sin sjukdom. Situationen och frågorna ser annorlunda ut under det första samtalet jämfört med det tionde. Försök att få en så bra bild som möjligt av patientens liv och svårigheter i vardagen. Vilka besvär drabbar patienten och hur har de utvecklat sig? Hur påverkar besvären patientens vardag?

Charlotte Dahle, neurolog och immunolog vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– I MS-registret finns frågor om hur patienten skattar sitt allmänna mående och vilken grad av olika besvär patienten har, och utifrån det brukar jag ställa frågor. Jag brukar också vara noga med att ställa en öppen fråga som: ”är det någonting annat du vill ta upp?”, för att patienten ska känna att man inte missar något, säger Charlotte Dahle, och fortsätter:

– När man känner en patient väl och hon eller han inte har några särskilda nya frågor att ta upp, kan ett besök gå snabbt. Det är ändå viktigt att patienten har förberett sitt besök och tänkt igenom eventuella frågor som de vill belysa, samtidigt som vi läkare också behöver vara lyhörda på hur man kan hjälpa patienten.

Genom Svenska Neuroregister finns det webbaserade frågeformuläret ”MS-Kollen”. Där finns bedömningsfrågor kring hur patienten mår i allmänhet och hur olika symtom på MS upplevs. Att be patienten fylla i detta i förväg är ett bra sätt för patienten att förbereda sig på frågor inför besöket och underlättar för att man inte ska missa någon viktig del.

– Jag brukar även fylla i MS-registret tillsammans med patienten under besöket. Jag tycker att det är viktigt för att patienten också ska känna sig delaktig, det kan annars upplevas att läkaren stirrar in i datorn och skriver utan att se på patienten. Jag tycker att man ska inkludera patienten så mycket det går, säger Charlotte Dahle.

Få senaste nyheterna och nödvändig information om MS här

Se MS-sjuka Malin och Jenny diskutera hur läkarbesöket kan förbättras 👇🏻

Biogen-168744 Maj 2022.

Nästa artikel