Från röst till valresultat – så går rösträkningen till

Bild: Fialotta Bratt

När vallokalerna har stängt för dagen den 9 juni börjar rösträkningen.
Då ska rösterna räknas för första gången och ett preliminärt valresultat ska levereras. 

Vad händer egentligen i vallokalen efter att röstningen har avslutats på valdagen?

När dörrarna till vallokalerna stänger klockan 21:00 börjar den preliminära rösträkningen. Då samlas alla röstmottagare i vallokalerna för att göra en ytterst viktig uppgift, nämligen att räkna rösterna. 

Elin Gradeen som arbetar som valhandläggare på Valmyndigheten berättar: 

– Rösträkningen är en offentlig förrättning, det innebär att vem som helst får komma och se hur det går till. Det gäller både i vallokalerna och när länsstyrelserna gör den slutliga rösträkningen.

Rösträkningen och valresultatet delas upp i två delar, en preliminär och en slutlig. 

Här kan du ta del av mer allmän information om EU-valet.

Preliminärt valresultat
Kommunerna genomför den preliminära rösträkningen. Detta görs direkt på valdagen av röstmottagarna efter att vallokalerna stänger, och fortsätter på onsdagen efter valdagen då man fått in sent inkomna förtidsröster eller utlandsröster. 

I ett första steg räknas endast de större partierna som förväntas kunna få mandat, detta för att snabbare kunna presentera ett preliminärt resultat som visas på Valmyndighetens webbplats val.se. 

Det första preliminära resultatet kan vi se klockan 23 – trots att vallokalerna stänger klockan 21. Varför är det så? Elin Gradeen förklarar:

– Vi publicerar inget resultat förrän de sista vallokalerna i unionen har stängt, och i Italien har man öppet ända till klockan 23.

Slutgiltigt valresultat
Dagen efter valdagen påbörjar länsstyrelsen den slutliga rösträkningen. Den rösträkningen sker parallellt med kommunernas preliminära rösträkning av de sent inkomna förtidsrösterna och utlandsrösterna.

Vid länsstyrelsens rösträkning räknas alla röster en gång till, de räknar och redovisar också alla personröster. När räkningen är klar görs mandatfördelningen mellan partierna och ledamöter och ersättare utses av Valmyndigheten. Det slutliga resultatet presenteras på val.se ungefär en vecka efter valdagen.

Här kan du läsa mer om EU-valet 2024.

Så fördelas platserna i Europaparlamentet:

  • Totalt ska 720 ledamöter väljas in i Europaparlamentet. 
  • Sverige tilldelas 21 ledamöter som i sin tur ska representera oss i Europaparlamentet. 
  • De 21 platserna fördelas proportionellt ut mellan partierna som fått flest röster i valet.
  • Personrösterna avgör vilka kandidater som blir ledamöter för respektive parti.
Nästa artikel