Så kan du ge fler barn möjlighet att gå i skolan

Alla barn har rätt till utbildning, men ändå är det miljontals barn som inte får gå i skolan. Nu måste vi tillsammans se till att fler barn får ett klassrum att gå till varje dag.

För de flesta av oss är skolgång en självklarhet. Läxor, scheman och långa sommarlov är något som är en del av vår uppväxt. Men tyvärr ser verkligheten inte ut så för alla barn i världen.

Den största orsaken till att barn inte går i skolan är fattigdom. Är du dessutom flicka, har en funktionsnedsättning eller bor mitt i ett krig är möjligheterna till utbildning ännu färre. Så här ska det inte behöva vara.

Att få möjlighet att gå i skolan är en av de viktigaste faktorerna för att barn ska få en trygg uppväxt och ljusare framtid. Utbildning är nämligen det mesta effektiva sättet att ta sig ur fattigdom och minskar även risken att dras in i kriminalitet eller giftas bort i ung ålder.

Utbildning och skola är därför ett av de områden som Rädda Barnen prioriterar i sitt arbete. Barnrättsorganisationen utbildar lärare, ser till att barn har böcker och pennor och ger barn plats i ett tryggt klassrum. De sätter även upp tillfälliga skolor i katastrofområden för att barn inte ska få ett avbrott i sin utbildning.

Under coronapandemin har Rädda Barnen agerat snabbt när skolor stängt. När skolorna i Uganda gick över till distansutbildning, skickade man ut 100 000 skolpaket till barn runt om i landet. Tack vare studiematerialet kan barnen nu fortsätta sin utbildning.

Att barn får gå i skolan är helt enkelt livsviktigt. De barn som lär sig läsa, skriva och räkna växer upp till självständiga vuxna och kan ta makten över sitt eget liv och framtid. Så var med och stötta Rädda Barnen redan idag – din gåva förändrar barns liv.

Dina pengar gör skillnad:

140 kronor kan räcka till skoluniform, läxdagbok och anteckningsblock åt ett barn

352 kronor kan räcka till fyra skolväskor fyllda med skrivböcker, pennor och annat som behövs

470 kronor kan göra det möjligt för ett barn att börja i grundskolan

2 390 kronor kan ge kritor, papper, pennor och läsböcker till ett klassrum under ett helt år

Nästa artikel