Rädda Barnen skyddar barn i krig och katastrofer

Rädda Barnen kämpar för barnen som har det allra tuffast. I Sverige och 119 andra länder. Varje hundralapp gör skillnad – var med och stötta det viktiga arbetet.

Barn har särskilda rättigheter i enlighet med Barnkonventionen. Rädda Barnen jobbar hårt för att dessa rättigheter ska tillgodoses och göra Barnkonventionen verklig för varje barn. De gör allt i sin makt för att hjälpa barn i krig, på flykt och barn som lever i fattigdom eller utsätts för fysiskt eller psykiskt våld.

I över 100 år har Rädda Barnen satt barnen i fokus. Och arbetet fortsätter tillsammans med de privatpersoner och företag som väljer att bidra till Rädda Barnens arbete genom att skänka engångsgåvor eller bli månadsgivare.

Och du kan vara trygg med att din gåva används där behovet är som störst – Rädda Barnens experter gör nämligen noggranna bedömningar så att pengarna som samlas in från bidragsgivarna används där de gör störst nytta.

Rädda Barnen jobbar både med akuta situationer och långsiktigt arbete med barns rättigheter. I krig och katastrofer behövs akuta hjälpinsatser som mat, medicin och vatten, men minst lika viktigt är det att barnen kan känna sig trygga. Rädda Barnen bygger därför upp barnvänliga platser i oroliga områden dit barn kan komma för att äta, leka, prata och vara tillsammans med trygga vuxna. För barnen blir det en betydelsefull oas mitt i kaoset.

Även om barns rättigheter i högsta grad är en politisk fråga så är Rädda Barnen politiskt obundna. De arbetar för att påverka makthavare och regeringar, oavsett politisk inriktning, för att stärka barns rättigheter.

För att Rädda Barnen ska kunna fortsätta göra skillnad för barn i Sverige och runtom i världen behöver de ditt stöd. Var med och hjälp barn som har det tufft – att rädda barnen är att rädda världen. Bli månadsgivare ­­idag!

Nästa artikel