- Hela den här sidan är en annons -

Tusentals flickor tvingas att könsstympas – idag

200 miljoner – så många flickor och kvinnor beräknas leva med följderna av könsstympning. 14-åriga Mary besöker återigen platsen där hon blev könsstympad.

– Bara att se det här stället får mig att känna skräcken igen, säger hon.

Agera blixtsnabbt! Flickors framtid är hotad – fler faddrar behövs NU!

En morgon när Mary var åtta år gammal blev hon hämtad av sin mormor. Hon hade ingen aning om vad som väntade eller vart hon skulle.

Hon skulle könsstympas, ett ingrepp som innebär att delar av flickans yttre könsorgan skärs bort, skadas eller sys ihop. Fler än 8 000 flickor utsätts för könsstympning varje dag. I vissa länder sker ingreppet när flickorna bara är några veckor gamla, i andra länder när de är lite äldre.

Könsstympning medför flera risker och är ett allvarligt hälsoproblem, både fysiskt och psykiskt. Det kan leda till allvarliga blödningar, kronisk smärta och infektioner. Flickor som könsstympas riskerar även att i högre grad drabbas av komplikationer vid förlossningar.

– Min mormor sa att jag behövde könsstympas för att bli klokare och jag hade också hört att det gör flickor mer fertila, säger Mary.

Plan International arbetar för att stoppa könsstympning. Ett sätt är att se till att flickor känner till sina rättigheter. En annan viktig uppgift är att förändra sociala normer, traditioner och värderingar som gör att den farliga sedvänjan fortfarande sker.

För att skapa förändring arbetar Plan International också med lokala ledare och beslutsfattare som har stor betydelse i arbetet att utrota könstympning.

– Om jag får en dotter tänker jag inte låta henne könsstympas, säger Mary.

GÖR NÅGOT NU: Bli flickafadder och stärk flickors rättigheter.

**Mary heter egentligen något annat. För att skydda utsatta barns identitet har vi valt att ge flickan i artikeln ett figurerat namn.

Det här är Plan International

• Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 70 länder.
• Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Just nu arbetar Plan International Sverige med två fokusområden: barns trygghet och sexuella och reproduktiva rättigheter.
• Plan International Sverige har ett 90-konto och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Nästa artikel