- Hela den här sidan är en annons -

”Ju äldre hon blir – desto mer tystas hon ned”

En flicka föds. Hon växer upp i ett samhälle där pojkar prioriteras och flickor tystas ned. Ju äldre hon blir desto fler rättigheter blir hon av med. När hon är vuxen har hon förlorat rätten till både sin kropp och framtid.

Det här måste få ett slut: Bli Flickafadder och stöd arbetet för flickors lika villkor.

Redan när hon föds har hon sämre förutsättningar än om hon varit en pojke. I många låginkomstländer ger inte en dotter samma sociala status som en son gör.

När hon fyller sju får hon börja skolan. I klassen är de lika många flickor som pojkar. Men när hon kommer hem får hon inte leka som sina bröder. Hon måste istället hjälpa till med hushållssysslorna.

När hon fyller nio ska hon könsstympas. Under ingreppet skär man bort eller syr ihop delar av det kvinnliga könsorganet. Det är en sedvänja som handlar om att kontrollera kvinnan. Vanliga konsekvenser är infektioner, infertilitet, smärta, psykiska problem – och i värsta fall döden.

När hon fyller tolv får hon sin första mens. På grund av att hon blivit könsstympad ökar risken för infektioner vid varje menstruation. Det gör ont. Hon tvingas stanna hemma. Dessutom finns inga ordentliga toaletter eller rinnande vatten på skolan. Att byta mensskydd på ett hygieniskt sätt blir svårt. Några av flickorna i klassen har slutat.

När hon fyller 13 tvingas hon att gifta sig fast hon bara är ett barn. Hennes man är tio år äldre än henne själv. Flickans föräldrar säljer henne för en summa pengar eller några boskapsdjur. Hennes man gillar inte att hon går i skolan. Han vill att hon ska stanna hemma och sköta hushållssysslorna medan han försörjer familjen.

När hon fyller 14 föder hon sitt första barn. Hon vill inte bli gravid. Men hennes man tränger sig på och utsätter henne för övergrepp och våldtäkt. Hon hann aldrig lära sig om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter. Att göra abort finns inte som alternativ och graviditeten blir en smärtsam och plågsam process eftersom hennes kropp inte är redo för att föda barn.

Innan hon fyllt 18 är hon mamma till tre barn. Hon är isolerad från samhället och helt beroende av sin man. Hon vill lämna honom men kan inte. Hon har förlorat allt hopp om framtiden.
Det här är verkligheten för hundratusentals flickor runt om i världen.

Flickors livscykel måste förändras. Skydd, näring, vård och utbildning borde vara en självklarhet för både pojkar och flickor. Var med i kampen och låt flickor få sina rättigheter tillgodosedda och sina röster hörda!

*Detta är en ihopsatt berättelse om hur en flickas liv kan se ut. Varje dag tvingas 30 000 flickor in i barnäktenskap och över 200 miljoner flickor och kvinnor lever med följderna från könsstympning.

Det här måste få ett slut: Bli Flickafadder och stöd arbetet för flickors lika villkor.

Det här är Plan International

• Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 70 länder.
• Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Just nu arbetar Plan International Sverige med två fokusområden: barns trygghet och sexuella och reproduktiva rättigheter.
• Plan International Sverige har ett 90-konto och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Nästa artikel