Fem år och bortgift – här är Golas historia

Barnäktenskap, våld, sexuellt utnyttjande, utebliven undervisning och tidiga graviditeter. Det är bara några av alla saker som just nu hotar flickors framtid. 15-åriga Gola är en av alla utsatta flickor. När hon var fem år gammal tvingades hon att gifta sig.

Läget är akut och om ingenting görs beräknas situationen bli ännu värre.

Säg nej till barnäktenskap: Bli Flickafadder idag!

Föreställ dig att inte ha någon som helst makt över din egen kropp eller framtid. Du tvingas sluta skolan, gifta dig och föda barn – trots att du själv fortfarande är barn. Det här är verklighet för miljontals flickor runt om i världen.

När Gola var fem år gammal tvingades hon att gifta sig. För detta fick hennes föräldrar 45 kor och Gola fick sin framtid bestulen. Idag är hon 15 år.

– Jag var bara ett litet barn när mina föräldrar lovade bort mig. Jag förstod ingenting men nu när jag är lite äldre så säger de att min man snart kommer och hämtar mig.

I Golas by i södra Sudan är det vanligt med barnäktenskap. Föräldrar byter ofta bort sina döttrar mot kor, som symboliserar rikedom och ger social status.

Varje år tvingas 17 miljoner flickor in i barnäktenskap. Om ingenting görs nu riskerar barnäktenskapen att öka till 18 miljoner år 2050. Barnäktenskap är också en av de största orsakerna till att den vanligaste dödsorsaken bland flickor mellan 15 och 19 år är graviditetsrelaterad.

Men det går att göra skillnad. Plan International arbetar aktivt för att stärka flickors rättigheter och förändra de samhällsstrukturer som råder. I Golas by har man exempelvis startat upp en klubb som lär barnen om deras rättigheter. Det må vara för sent för Gola att ta sig ur sitt äktenskap, men en sak är säker: Gola kommer inte gifta bort sin framtida dotter.

– Det kanske är för sent för att rädda mig, men tack vare Plan Internationals barnklubb kommer jag och mina vänner göra allt för att samhället ska ändra sin syn på flickors rättigheter. Vi är mer värda än kor!

30 000 flickor tvingas in i barnäktenskap. Det här behöver få ett slut nu!

Det här är Plan International

• Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 70 länder.
• Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Just nu arbetar Plan International Sverige med två fokusområden: barns trygghet och sexuella och reproduktiva rättigheter.
• Plan International Sverige har ett 90-konto och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Nästa artikel