Studiecoachen: ”Därför är studietekniken jätteviktig”

Publicerat: 2018-12-2

Hugo har jobbat som studiecoach vid sidan av sina egna studier i fyra år. Under de fyra åren har han tydligt kunnat se hur hans elever fått en ökad studiemotivation tack vare att han varit där och stöttat dem genom tuffa skoluppgifter.
– När jag får vara med och hjälpa dem känner jag mig nästan som en superhjälte, säger Hugo.

Höj både betyg och motivation med läxhjälp från My Academy – klicka här för att bli kontaktad inom 24 timmar!

Att få det där extra stödet med läxorna kan göra underverk, både för betygen men kanske framför allt för studiemotivationen. Hugo Schwerin läser till civilingenjör med en master i innovationsledarskap vid KTH och har vid sidan av sina egna studier också hjälpt yngre studenter, i gymnasieålder, med tuffa läxor i exempelvis matematik via My Academy.

Enligt Hugo handlar mycket av studiemotivation om bristande självförtroende.
– Många som ligger på gränsen mellan ett E och ett F i betyg har lärare som i all välmening placerat dem i exempelvis en långsam mattegrupp, vilket har gjort att de tappat sitt självförtroende. De har egentligen inte svårt att förstå utan behöver istället någon som kan bygga upp deras självförtroende igen i ett tryggt och pedagogiskt sammanhang.

Genom att jobba tillsammans med sina elever på ett lugnt sätt har Hugo lyckats utveckla en studieteknik hos eleverna som gör att de kan ta till sig läxorna på ett sätt som gör allt lite roligare, något som också väcker studiemotivationen.

– Att slippa känna att man är ensam när man måste klara av något som upplevs som svårt är viktigt. Känner man istället att någon bryr sig och vill hjälpa är det väldigt motiverande. Jag tror att de flesta ungdomar är nyfikna och vill lära sig, men att gnistan ibland kan slockna under skoltiden, säger Hugo.

Att han själv, i likhet med många andra studiecoacher hos My Academy, fortfarande studerar gör att en slags samklang uppstår mellan eleven och studiecoachen.
– Jag tror att det är bra att många studiecoacher själva är studenter. Vi vet hur pressande skolan kan vara och vi kan hjälpa eleverna att hantera just den pressen. Det blir en väldigt konkret och personligt anpassad undervisning och ett väldigt nära samarbete, säger Hugo.

Hos My Academy kan elever med alla slags behov få den hjälp de behöver. Enligt Hugo kan det vara allt från en elev med ett konkret mål för att exempelvis studera vidare på läkarlinjen, till att en elev ligger på gränsen mellan ett E och F och behöver hjälp att hålla sig på rätt sida om betygsgränsen för godkänt.

Höj både betyg och motivation med läxhjälp från My Academy – klicka här för att bli kontaktad inom 24 timmar!

Nästa artikel