Studiecoachen berättar: ”Alla kan lyckas med rätt stöttning”

Publicerat: 2018-16-3

Studiecoachen Matilda parades ihop med en elev som hade svårt att motivera sig till att plugga. Tillsammans jobbade de mycket med studieteknik och planering – något som fått eleven att numera se fram emot pluggtillfällena.
– Man blir otroligt stolt, säger Matilda.

Höj betygen och nå längre – klicka här för att bli kontaktad inom 24 timmar.

Som elev är det lätt att halka efter i skolan idag. Stora klasser innebär att läraren inte alltid hinner fokusera på enskilda elever. Det kan leda till att eleven själv tappar motivationen när man inte hänger med i skolan. Där kan My Academy vara till hjälp.

My Academy är en läxhjälpstjänst där eleven träffar en studiecoach och går igenom läxorna tillsammans. Studiecoacherna är ofta själva studenter på några av landets bästa universitet och har gedigen studieerfarenhet.

Toppa betygen i vår – klicka här för att bli kontaktad av My Academy inom 24 timmar.

När studiecoachen Matilda träffade sin elev första gången hade eleven svårt att motivera sig i skolan men var positivt inställd till att få lite extra stöttning med läxorna.
– Vi har under våra tillfällen tillsammans arbetat väldigt mycket med studieteknik och planering och det var verkligen gett resultat. Min elev har lyckats vända den negativa trenden till något positivt, vilket också nu syns på betygen, säger Matilda.

Hos My Academy är man väldigt noggrann när man parar ihop studiecoacher med elever. Utöver att ämneskunskaperna ska stämma överens är det också viktigt att studiecoachen och eleven klickar på ett socialt plan.
– På så vis blir inte läxläsningen inte ett måste utan faktiskt roligt, avslutar Matilda.

Få professionell och individuellt anpassat stöd och toppa dina betyg redan från terminstart.

Nästa artikel