ST-läkaren om läxhjälpen: ”Min son tycker att skolan har blivit roligare”

Publicerat: 2018-31-8

Att få tillräckligt med stöd i skolan för att nå betygen man siktar på är inte alltid enkelt. ST-läkaren Cecilia har anlitat My Academy för att öka hennes sons studiemotivation och kunskap.
– Vår son har gjort stora framsteg i många ämnen!

Så kan man toppa betygen i höst – kontakta My Academy’s studiecoacher redan i dag.

Efter en annorlunda vår med hemstudier och mycket eget ansvar för eleverna kan det vara viktigare än någonsin att se till att barnen får det stöd de behöver. Men hur tillgodoser man behoven på bästa möjliga sätt när man som förälder inte alltid har kunskap eller tid?

Att använda sig av läxhjälp har blivit allt vanligare. Och det är något som faktiskt ger resultat, faktum är att hela 9 av 10 elever som använder sig av My Academy höjer sina betyg.

Hos My Academy jobbar några av landets bästa universitetsstudenter som alla är experter inom sina områden. Tillsammans med eleven sätter de upp en plan och jobbar för att nå målen.

Så kan man toppa betygen i höst – kontakta My Academy’s studiecoacher redan i dag.

Cecilia har märkt stor skillnad på sonen sedan de började använda sig av My Academy. Framförallt har han lärt sig att ta ett större ansvar för sina studier och lärt sig att planera bättre, dessutom tycker han att skolan har blivit roligare.

– Tidigare hade han ibland svårt att angripa uppgifterna och startsträckan var lång, nu vet han hur han ska göra och tycker att det är roligt. Minskat motstånd och ökad studieglädje!

My Academy kan hjälpa till både om man kämpar för att nå målen eller om man vill toppa betygen för att komma in på en drömutbildning. Med My Academy plus får man dessutom träffa sin studiecoach två gånger i veckan, ha avstämningar däremellan, en egen dedikerad Key Student Manager och månatliga avstämningar.

För den som hellre träffar sin studiecoach digitalt går det också bra. En fördel med My Academy Online är att man kan få läxhjälp oavsett var i Sverige man bor.

Så kan man toppa betygen i höst – kontakta My Academy’s studiecoacher redan i dag.

Nästa artikel